Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 06, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Working Women in America
TOVERITAR
Thl Itiua of th Toveritar cont an fflrmed trantlttlon accordlng te Aet of O et 1Sth 1117
— — _ The State IlisionV! s- s =
No 36
PAINOS 10149 i iiamuiu j — Tuesday Sept 6th
1921 — Yhdestoista Vuosik
Neuvosto-Venäjää tukemaan!
Neljä vuotta sitten perustettiin Venäjällä ensimmäinen työläisien
TASALALTA
VAIKKA-
Liittolaismaiden saarto uhkasi taloudellisella kuristamisella Kansainvälisten kapitalistien palkkajoukot
hyökkäsivät maahan Lukemattomia vastavallankumouksellisia juonia on punottu yhtämittaa
niin-
SITTENKIN TYÖLÄISTEN TASAVALTA ON SÄILYNYT !
NYT-
KUN KAUHEA KUIVUUS UHKAA MILJOONIA NAISIA MIEHIÄ JA LAPSIA
NÄLÄLLÄ TAUDEILLA KUOLEMALLA
PYYTÄVÄT—
VENÄLÄISET TOVERIMME APUA TEILTÄ
AJATELKAA—-
HEIDÄN YLI-INHIMILLISIÄ UHRAUKSIAAN JA
VASTATKAA-
heidän pyyntöönsä yhtä rohkeasti yhtä uljaasti innokkaasti ja UHRAUTUVAISESTI!
Kaikki varat on lähetettävä osoitteella:
201 West 13th Street
FRIENDS OF SOVIET RUS SIA DR JACOB HARTMANN
NEW YORK N Y
Neljä vuotta vierähtänyt kohta siitä ajasta
jolloin raastokansa Idän läksi ulos majasta
sotaan vastaan palatseita vastaan yötä kostamaan
konnille jo kolhut kaikki oman onnen nostamaan
Neljä vuotta on jo seissyt valta orjain nostama
neljä vuotta vapauskin orjain verin ostama
Neljä vuotta vaappumatta seissyt työläis-valtio
neljä vuotta 'kestäin into hurmain luomishaltio
Neljä vuotta rosvolaumat on se maaltaan estänyt
neljä vuotta sodat tuskat kärsimykset kestänyt
Neljä vuotta vuoroin kuoteka kädessänsä raatanut
vuoroin miekoin miljoonaiset armeijat on kaatanut
Neljän vuoden katuessa on sen voima varttunut
uutta voimaa rohkeutta lipun alle karttunut
kohonnut se voiman valta maailman on mahdiksi
ihmisyyden turvapaikaks' vapauden vahdiksi
K
Neljä vuotta vuolas valon virta yöhön virrannut
sielt' on orjain sydämihin toivo into pirrannut
neljä vuotta punaviiru kutsuja on piirtänyt
orjain elon taivahalle synkkyyttä pois siirtänyt
Neljä vuotta pitkää vuotta vainon vuotta veristä
syösty surmaa tulta tuskaa sinne miekkain teristä
Neljä vuotta sieltä iskut annettu on takaisin
huudettu: "En maastan luovu vaikka maassa makaisin!"
Neljä vuotta kärsitty jo neljä vuotta voitettu
vapauden maljat juotu valon virttä soitettu
Neljä vuotta pitkää vuotta — mieti tuota raataja —
vallansatulassa seissyt synkkä korven kaataja
Neljä
Vuotta
"
Venäjän
Nälkää Kärsiviä
Muistellessa
Mistä on se voima tullut mistä into riittänyt?
Siitä että kansa yhteen kätensä on liittänyt: '
missä yksi sortumassa sinne kaikki rientävät
yhden tuska koskee kaikkiin sitä yhdess' lientavät
Mutta ah kun luonto suuri asettelee esteitään
vapaan kansan viljamaille ei se anna nesteitään
niille jotka käskyjänsä lakiansa tottelee
jotka niiden rikkojia vastaan yhä ottelee
Kun on juuri aron karhu pääsemässä jaloilleen
kun on rauha Hyvinvointi saapumassa saloilleen
silloin saapuu uusi vieras aron kansaa puristaa
kansaa jot' ei luodit kaada nälkä kurja kuristaa
Työläissisko työlaisveli avun heille annatko
vaiko pääsi käännät merkin ylpeyden kannatko?
Kuule ääntä ihmisyyden kuule ääntä kansojen
aron poikain jotka nousi alla sorron ansojen!
Anna heille muista heitä — hekin meitä muistavat
hekin aatteen eestä syrjään omat surut suistavat!
Uhraa heille minkä uhraat sen sä uhraat aatteelle
asialle jaloimmalle orjain punavaatteelle !
Muista: aromailla siell' on kansakuntain kalleus
sieil on Internationale työläisrintain valleus
Sallitko sen valotornin hoivaajien kaatua
muuttaa poi'es näkemältä voiton he'elmää saatua?
Eipä toki — totta m ei Ha sydän vielä rinnassa
vaikk' on veri kukkaroissa taikka maamme pinnassa
mutta veljeys se elää siksi apuun riennetään
Kaikin voimin Idan kansan hätää orjat liennetÄän !
— WM LAHTINEN