Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 18, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 45
TIISTAINA MARRASKUUN 18 P — TUESDAY NOV 18
nälkää- paremmin sairaana kuin ter
veenä En saanut mitään tuomiota
vaan pääsin aivan vapaaksi Olin
hirveän heikko kun pääsin vapaaksi
olin heikko sielullisesi sekä ruumiil
lisesti mutta siitä minä vähitellen
alpin toipua Minut yaltasi jälleen
elämänhalu pahdoin päästä pois Suo
mesta jonnekin muuhun maahan sillä
inhosin tätä maata ja sen hallitusta
Hommasin jo kaikki valmiiksi rijoin
lähteä Amerikaan mutta kun lähtö
aika! tulil eililelmattu ulkomaan pas
sia syystä kun olin ollut punakaartin
sairaanhoitajattarena ja niin se läh-
4 V:"iiA iHsm i 1 ' i
tom jai
Plen) Jcirjottanut näin: pitkälti ko
K emakoistani ien tiedä pääseekö tä
mRerijlle £aljpn enempi olisi vielä
kerrottavan t
IV
tORT BRÄGG1 CAL1F
w Niistä akkain iltamista - ei ple rriit
täänxmainittuli vaikka-nö on jo pidet
tyf uHyvin jie onnistuivatkin eipä
dlisi -M paremmin ivoinut i toivoakaan
varsinkin I kun eivät' kaikki osaston
kaan naiset katsoneet hyväksi tuoda
koria niihin ' markkinoihin " Toisilta
paikkakunnilta 1 tuotin useita koreja!
Eräskin ikorii nousi 13 dollariin i Jos
olisi l ollut-ftUseampia korejaJV olisivat
tulot' olleet - paljon - feuuremmatl' Puh
das itulo iltamista oli i $ 12440
Toverimme Antti- Grönvall' joka
ti'fk'1'p iltana kotin tullessaan jour
tui pyöräilijän alle kuoli t k 3 p
Toveri ' Grönvallin - pääluu rikkoutui
pyöräilijän häntä vastaan törmätessä
jaV"veri(vfoti vähiin ennenkuin apua
ehdittiin ' saamaan 1 ja- sairaalaan vietyä
hän fef enää tullut- ollenkaan tajuihin
so" " Kovaosainen1 oli tämäkin ' raata
jatoveri -Kaksii" f vuotta 'sitten- löi
pounoksa häntä ' metsässä 'päähän
haavöttaen koko' vaikeasti ! Hän ei
ollut! ivieläkaän täysin- parantunut sii
täMskusta" Hän oli iiältääh noin 40
4 r -a r
O
V
A
L
M
I
S
I
ffl TT" TVT "ff Ä TTT TT VTnii--A
: r t' BumvKii ani
on jo valmis tilattavaksi Tämänvuotinen Lasten Joulu on sanan täydessä merkityksessä
Amerikan suomalaisten sosialistilastett' oma julkaisu" Siinä on enemmän pikku tove
riemme kuvia kuin useammassa edellisessä lasten julkaisussa yhteörisä1 'Kaikkiaan1 siinä " '
on 12 ihanneliittolaisten ryhmäkuvaa paitsi Ijästen ryhmäkuvia! on julkaisusäännöistä! ii'ir
kymmentä kertomuksiin ja runoihin soveltuvaa kuvaa
: "' " ' !' ' ii ( i 1 1 n i 1 1 "M i 1 1 miu I Ien
Lasten Joulu sisältää seuraavat kertomukset: PAINAJAINEN kiri Selma-täti
LYHYT ONNEN AIKA kirj Maiju-täti QNNELLINEN JOULU kirj:1 Svealtäti jaPE- 11 rx
SUKÄRHU kirj Aino Julkaisu sisältää seuraavat runot : JUHLARUNO ' lAishtabulan i 1 1 1 m
's s-b Ihanneliitoh juhliin kifj Mikael Rutanen ÄIDILLE kirj Felix Hyrske fytlE-
ROLAINEN kirj A F Jfc SUOMEN SOTAORPO kirji W Ml 1 Mattson TYTTÖSELLÄ 1 ' ' " 1 1
kirj Jenny Trast sekä Eemeli Rautiaisen kirjottamat kolme runda: NUORTEN IOUSUi 1 1 t i ui
MUMMU ja I ULLVA 3AINKAK1 Myöskin on selostuksia t Jhannhittpjenoiminnsta
r Jlt i LASTEN JOULU MAKSAA 25 SENTTJÄfi!lt( v uMl: fpn
' Kukaan pikku tovereista ei saa jäädä ilman' tätä sisaltörikaata lasteni julkäisUanjortli n
ka kautta he tutustuvat satoihin nuoriin tovereihinsa' Siis jokaiselle lapselle LASTEN
JOULU : : i !! i
„ _ i:( Mli M Iti i rl -' I
' 1 " Ihanneiuttolaiset' kiireesti ottamaäri tilauksia' 1 llausten saanti on nyt helppoa
kun tiedetään että' julkaisu on valmis lähetettäväksi heti kun' tilauksia snajiUu'('v 1 ' in'irl
Asiamiehille myönnetään 20 prosentin alennus 10 kpl k tai:isommistu!tjlauksiBtai!i
: Tehkää tilauksenne alla olevalla tilauslipulla
li'l
1
I
1 1 1 1 r i
TOVERI Box 99
Allekirjottanut tilaa
NIMI!
OSOTE
Astoria Ore 1
! ' 1 I I I 1 'I ! I I l:'t I KV K M II'
kp] Lasten Joulua 1919 Rahaa
i
seuraa mukana $
V
I '
rlrllrrl
il'il M lljjnu
ti- Ml'' ii:tvi
! -fiVVlVt ' [iiii I
- 1 1 n - 1 1 n l i1 m f i r
Ii
11
" TORONTO ONT CAN1 sa !? "p marrask uutena jäsenenä yh-
Kiirettä j atouhua on meillä to- tyi Mr N Vaaliin Port Arthurista
rontolaisilla ollut äänestäessämme yä- Lausun hänet seuran puolesta terve-
kijvomia vastaan ja puolesta vaan tulleeksi
lopullinen tulos oli että Ontario jää Vapaus lehden asiamies luki asia-
kuivaksi Siis sillä alalli
ness" vetele kuten -ehkä
sivulla
"(' i!H"m '"J1 1
olijatkin (Nuortso-
ouomessa kasvatta-
ei "husi- miesraportit joista tuli sei vii!
viinatrustit Canadassa ilmestykää ' ' Vapaus
temmata
liitot ' ovat'1 esim'
neet nuonsoti itsetietoiseksi j heidäti
soiironsaf miellyttäväksi! ttqisiä toverei
ta jkobtanja sitä santaa tekee nna-
e että risoseura oka ( maassa : jos ?en jo)itp
lehteä on oikea Niinkuin alussa sanoin on
ajattelivat ! lähettäessään kiihotyskir- tulee 'kaupunkiini' ' I 76" kappaletta'' To- jokainen tervetullut jäseneksi ja näyt-
jeitä joka pirttiin - Kansa jo täällär veritartä 90" Eikö 1 voitaisi tiiola täkäämme kettä me Jäämme 'jotain
kin -rupeaa ajattelemaan omilla aivoil- summaa kohottaa ' kymmenellä' niisi aiknart1 KasVatUstyB ' Iu6kkhmhie kes1-
laan eikä jonkun kiihotuksesta juok niin 'rempseätä sanoa että Torontoon kuudeea on tärkein pyrkimys nykyid-
se päätään' seinään - Sen hyvin! huo- tulee ' 00 Toveritarta f Se' tulo
maa Ontarion maakunta-parlamenttir olisi mikään " vaikeus saavuttäa' jös
vuotias' ja suuren perheen ainoa tuki vaaleistakin jossa voimasuhteet jau- jokainen nainen pitäisi velvolhsuute-
tui-vail'"!""1" ii-)tJ r kautuivati seuraavasti:: ihdistyneula naan tilata loventtaren
r -ii i i i t t i ' i"
nVq 1 ru t -Ly nti'i IfuJlf-tii 'a™1 tuiee olemaan) pariamen loven j i_arva naiusi eroa vana-
laista' johtuen se vaihtelevista ilmois
ta1" MFIu'uhunk'in" bn kuollut aina-
kiri"yksi 'mies "eri tiedä Onko' tauti jo
t teo qlojen valliteta
ja
intiuteh 'kylässärrime ' tauonnut
l'HII11
Kuoleman 1 kolkko ' vieras 1 Vieraili
taaskin ' täällä vieden' ' mokantlan Vielä
nuoruuden ijässä olevan Mrs ldc
_:ll
hsea 45 edustajaa liberaaleilla 28 tuskomiteasta joka hänelle my onnet- j„ "fl J p 1
i ii i i -i i -1 f a m n % tyttoaan vaille äidin bellaa huolen-
konservatiivisella hallituspuolueella 11 tnn ja tilalle tuli A Kimpila ' Jota V 1 '" i1'' : Vi !" " '
miuiaau i agiuiin -iiii t ! i t ri i l ' rtttil f : I
i tajasiSKön naudaue toivoo 1 ' '
sekä yksi sqfilaiden edustaja ja yksi toisella nimell
itsenäinen liberaali f
s ' k:
Suomalaisen ' seuran työkokoukses-
llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
epiikphfllptf}: joiden tvvtymiittö
myyttft -8viinyttiiyien l epäkohtien
ppistanyneuj ja kpjio yliteiskuntajr
jesteln}än ntuuttamjiien kaikkjen yh
1eiskUflntil„jäsenteni otkfeuksia yhtä
lisesti turvaavaksi vasta voi hävit
tää jlupkka vastakohdat ja luokkien
väliseii katliepn taistelun (
Vaikka yallassaolijat tässä ennen
mailman vapaimmassa maassa pani
sivat toimeen vieläkin pirullisempaa
vainoa järjestyneitä työläisiä koh
taan ' kuin ' emien 1 tsaarin olkaan i Ve
näjällä ei meidän silti pidä vaipua
toivottomuuteen Meidän on vaip
kellotettava uökl(Atiet9isUiittaihmi
valistettava itiafcriimei Jätti pniö 9
saamme käyttää 'vbimaaiuiiiei oikein
kaikissa niissä taisteluissa joihin
olevat Solot Imetä liulloiitkin "tiakotta-
™ S k I i i 5 S ii " - i -i ? '
f f ' ' ' — i s
S S Järjestön ylrhääräiseEtä -
kokouksesta
ovat keskustelu! ja päätökset tähän
mennfissä kaikkien tiedossa Kauan
kesti i kokous ja paljon ja tärkeitä jeita pöis
Koska Seuramme toiminta nykyään
on kovin laimeata niin päätimme :sar
massa kokouksessa perustaa nuorisor
seuran Mikä sen nimeksi tulee: pää
tettänee kai1 alustavassa kokouksessa
Olen- kovin asiaan innostunut ja aar
rhaa 'huomasi jokaisen silmistä sinä
iltana Jos nuoret nukkuvat on se
mielestäni samaa kuin jos aurinko
olisi :- pilvien peitossa Siis nuoret t-t
koska en uskalla suutani avata kokor
uksissa 1 niin lausun mielipiteeni Icirr
jottamalla 'ta' ' uskallan totvoft ettei
tämä mene paperikoriin jota olen ru
vennut pelkäämään) i — r tämä vasta
alkava nuorisoseura) on kuin äsken
syntynyt lapsi jonka la-st-atuksristrt
me liiton' jäsenet tulemme pitämään
huolta -On siis otettava jyrkkä kasr
vatuskanta1 Silläl jos alussa fjlemme
leväperäisiä niin mitä me sirtä lap
sesta voimme toivoa) Jo ennen pit
kää' huomaamme että vaivamme 0
vat menneet' turhaan Siis ensimäi
nen ohje - pitäisi olla että ohjelma
Toverin koneiden muutos 'takia tulee olla kehittävää ja arvokasta eikä
jouduttiin viime numero- Toveritarta yksilöpersoonaa loukkaavaa kuten se
painamaan hiukan aikaisemmin kuin on ollut- usein ohjelmakokouksissa jo
tavallista' joten siitä jäi useita kir- ka tapa nyt kokonaan koetetaan va-
Pian ovat koneet pai- listuskomitean taholta poistaa loi
kallaan' niin ettei mitään epäsään- seksi että jokaisen liittoon yhtyvän
Katri
n i ti riH i
R
CALGARY ALTA' CAM
' Ii
i Aikomulkseni antaa "tietää [To
verittarenlukijoillei ttä tässäkin ky
Iässä asustaa myöskin kourallinen ko
vaosaisia kansalaisia me luvultaan
noin 25—30- ' henkeäv Tämä luku
on kuitenkin vaihteleva! sillä 'esimelf
kiksi miehet täällä enimiriäkseen" ovat
sitä kapitalistien liikkuvaa -kalustoa
jotka usein lakkaavat MilmeStyniästä
oltuaan hetken- kaupungissa' Naiset
sitävastoin ovat vakavampia asuitkai!
ta juuri siksi kun he poikkeuksetta
kulkevat työssä täällä tehden enim
mäkseen rravintolatyötä Mitään jär
jestöä ei keskuudessamme ole hom
mattu juuri siksi kun heimolaisemme
täällä ovat: enimmäkseen kulkevaa vä-
„ järjestymisen ja luokkataisteluur)
I flsanoton välttämättömyydestä
Ivysyiiiys hiiliin1 puolueeseen jär
jestömme tulee yhtymään taieroaar
ko oslaliHtf puolueesta ja - jääkö se
kokonaan itsonäiseksi kaikista puor
liioista riippumattomaksi järjestök
si iniuodostui kokouksen yhdeksi tär
keimmäksi kysymykseksi Kysymyk:
sestä tullaiiu äänestämäiin järjestön
jäsenten keskuudessa Se on tär
keä kysymys johon jokaisen on suh
tauduttava vakavasti harkiten
Toverittaren koko numeron pals
ta eivät riittäisi edes 'kokouksessa
laadituille ponsille ja päätöksille
joten laajempi selostus kokouksesta
oi tarpeeton sitäpaitsi jokainen on
ne asiat jo lukenut päivälehdistäm
me ' '
täällä pi-
nöllisyyttä : eikä viivytystä enään ai- jäsenen velvollisuus on suorittaa oh- iopui
asioita olikin sen pohdittavana Leh
tlemme Raivaajan Työmiehen ja
Lapatossun 1 arvosteluun käytti ko
kous kolme päivää Toveri ja Sä
kenet - saivat osakseen vain muuta
mia puhevuoroja ja Pelto ja Koti
sekä Toveritar jätettiin ponsivalio
kunnalle ilman arvostelua Julaista
koon kokouksen yksimielisesti hy
väksymä ponsi Toverittaren suh-
teenr ' ' ' "' '' Ikävä erehdys sattui laadittaessa
Kokous tunnustaa viime vuosina Lasten Joulun sisällysluetteloa Sii-
Toverittaren selväpiirteisellä ta- tä on jäänyt kokonaan pois Klaudie riin
valla selostaneen työläisnaisille Parkkosen runo ''Pulmulleni"
nakaan kauan aikaa tapahdu '
Taaskin on yksi osasto kiivennyt
kunnialistalle Detroitin Mich s
s osasto nimittäin on ostanut $500
edestä osakkeita Toverin omaan ta
loon Se on ihailua ja kiitosta an
saitseva teko
jelmaa jota kokous kulloinkin hänel
le määrää Turhanaikuiset kieltäyty
miset ei saisi tylla kysymykseenkään
Siis kokonaan pois tuo opittu lause
kieltäytyä että "en minä" ja tilalle
asetetaan "kyllä minä!" Silloin seu-
' " - -i -
Sanna Kannasto kavasi
täeri puheen tämän kuun 6 päivä
Hän selosteli kysymystä: Vallanku
mous sen alku mahdollinen kehitys
ja lopullinen päämäärä samalla hy
vin paljon mainiten maanviljelijäin
tärkeydestä tässä kysymyksessä Sit-
häh puhui muutaman "sä-
heidän1 tärkeydestään yh-
nan nuorille
teiskunnassa ja kuinka ainoastaan si
veellisesti kehittynyt ja tietoa' ' omaaj
va nuorisoko! olla apuna työläisten
rivejä lujittamassa ' (
Täällä on tuo pohjolan harmaja
ramme toiminta saa ikäänkuin uutta hyvin koveKoiiraisesii Kasiteuyi mei
intoa ja varmaan voimme mukaan tä viimeiset kolme viikkoa ollut toip
i sinaan 10 ja 15 astetta alapuolella
) Kirjeenne eivät huku paperiko- jäatymäpisteen
olkaa siitä varma vaikka ne joi- „ ™n popo
loinkin viipyvät — Toim — — — — r~ i