Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 21, 1919, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 3
Tiistaina tammik 21 pvl919
SIVU SEITSEMÄN
Annin osia elämästä
Kirj A A
Hifyna suruisasti laulaen vyö
ryivät meren mainingit Valkoseen
hiekkarantaan ( )li kuuma hei
nakuun päivä Kello läheni jo
Lastenosasto
RAY MlNN
pienet Toverittaren
luokalla koulussa Aamusilla kuti
menemme kouluun tahtoo pakkanen
usein sivellä nenien päitä mutta
kyllä talvikin on silti hauska on
niin lystiä lasketella kelkoilla ja luis
tella jäällä '
— J Meillä ©li sunnuntaikoulu syksyllä
i alliasin mutta senkin täytyi lopet-luki-
taa saman influenssan takia eikä se
hoitaalapsia ja olla sisällä siivoa-
kahrlrksarta ia näivän viime sä- massa Ja mKSI nilna saan mus- Palvaa
teet heittivät pitkiä varjojaan yli taa reikäleipää sianrasvan ja hai- tet! En ole taas kirjottanut Lasten ole Vieläkään alkanut Minä tykkni
tuttujen kunnaiden Aurinko lien kanssa klm toisille syötetään osastoon pitkään aikaan ja nyt pisti sin että se alkaisi Siellä oppisi lu-
Toivotan onnellista vuodon jatkoa
Minä kaikille Toverittaren lukijoille '-
hohteellaan kultasi koko maan iä rieskaa voita makkaraa ja muu- Päähäni kertoa vähän joulunvietosta kemaan suomenkieltä sekä laulamaan
erittäin kauniina välkkvi tuin- M™ ? 'tkm mma odot- 3a vahan muustakin
oirtin -n„0 „! " v taa varma selkäsauna seii invsr Minä olen 11-vuotlas nyt
Rannan raitojen siimeksestä yn - Kadottamisesta :aita ™ o™ irju™ vim pujon suu- m™
mietti Anni ja pyrsnkahti itkuun menitieua mutta juaea mma sna -
Kotiinsa rientävien O tvttöien 'an SAND COULEE MONX
laulu kuului
raitojen snm
kuului iloista naurua ja huuto
ja Iso liuta nuoria tyttöjä oli
rannassa uimatouhuissa Pisti
vätpä toisinaan lauluksikin lau
laen kaksiäänisiä koulussa opit
tuja kansakoululaulujaan Kauas
merelle kaikuivat säveleet joita
metsän kaiku toisti Oi kuinka
nämä tyttöset rakastivat elämää!
Kaikelle he- nauroivat ja huolet
tomina hymyilivät koko mail
malle Samaan aikaan oli rannalla pie
ni tyttönen nimeltä Anni Hä
nellä ei ollut koskaan aikaa 'men
nä tyttöjen kanssa uimaan ilta
sella eikä hän saanut päivällä
kään ottaa osaa leikkiin Hän
oli orpo tyttö jonka täytyi elää
Täällä on kovin kylmää eikä au- Haloo kalkki isot ja pienet Tovo-
rlnkoa ole näkynyt taas' moneen päi- rittaren lukijat!
: Vään : Influenssaa on tajis liikkeet- En olekaan kirjottanut taas- pH-
lä mutta kouluamme ei ole sulettu kään aikaan Täällä ovat oikein slfc
Meillä ei ollut tänä vuonna ollen- vät ilmat tammikuun ilmoiksi 1 Jen
kaan joululomaa koulusta Koululla '"kin on taas ohi Emme saaneet
Htt ' jouluaattona ohjelmaa ja siellä joululomaakaan kun Jouduimme in
oli oikein hauskaa Joulupukki kävi fluenssan takia syksyllä olemaan niin
" ' - Jakelemasta lahjoja lapsille Minäkin paljon poissa koulusta
Anni tunsi säveleen ja oli it- sain paIjon lahjoja' -1 Uudenvuoden päivä oli merkkipii
sekseen siihen sepittänyt kerran jgä 01 tukklmetsisä työssä Hä- vä täällä kun silloin lakattiin myy
sanat Hän alkoi hyräillä niitä nen tävtyy aJaa tukkia viiden mai- mBstä viinaa Sen asian kunninko
Iin päästä kaupunkiin : " 011 kekkerit t k 11 päivän illalla
' Minulla on 9-vuotias veli hän on Kurkkumätä on alkanut liäkkila
kolmannella luokalla ja minä olen täällä ja on se vienyt Jo kaksi uh-
viidennellä Ja kuudennella luokalla ria nlm- John Mäen ja Elizabeth Ku-
koulussa - kin
Onnea kaikille vuonna 1919 Kaik- Onnellista uutta vuotta Maijh-tä-
ki tämän kylän lapset lähettävät ter- dllle J kaikille tämän osaston plo-
veisiä kaikille lapsille jotka lukevat DiIle lukijoille — Toveruudella:
Saima Järvi Wm C Hill
Nyt kotiin taasen riennetään
Me liimareisulta'
Ei suruja oo keliäkään
Ain' ooinme iloiset
Tra la la la tra la la'
'Ain' oo m m e iloiset
tyttöjen mentyä:
Oi kuolo miksi äidin veit
Ja isän tuonelaan? —
Nyt kotoa ja suojaa ei
Oc imilla ollenkaan
omasta tvöstääm Anni oli kak
sivuotias kun hänen äitinsä kuoli Lallu tuntui lohduttavan pik
TT3n a! tiVnnvt miksi äiti ifan ku orvon svdäntä ia rinnassa
nettiin pois mutta hänen pikku tuntui suuri helpotus kun sai Toveritarta
Sydän Oli SUlaa Itkusta kun han ul-a unnssa uiuiaadciu iciuicjid -
kutsui äitiään Äidin kaipaus metsän huminan ja laineiden lois- NORTHPORT WASH VVESTERLY R I
tuli hänelle niin kipeäksi että kinan säestyksellä Maiju-täti ja Lasten osaston -Haloo Toverittaren lukijat! Siltä
silloinkin kun ei hän äitiä 'itkien Jossain lähellä rääkkyi varis Iukat Minäkin päätin kirjottaa jo- on pitkä aika kun viimeksi kirjolla
muistellut hän lauloi' "Tule ilkeästi Tyttöä alkoi hiukan pe- takln Lasten °nUm Tovferittareen Nyt koetart umlel-
mamma kotiini" lottaa Hän vilkkui ympärilleen Me saamme t(ias ka3""ä koulua leen Jos kyhäykseni saa tilaa Lastan
Anni oli vasta kuusivuotias kun Jalkojakin hiukan paleli ja hän " ° suljettuna influenssan ta- osastossa -
hänen isälisäkin kuoli ja siitä veti ne lyhkäisten pumpuliha- kia "n Joulua Minä olen se tse- Taallä on ollut kauniit ilmat h1-
asti oli hän o'lut vksin mailmas- meittensa alle Hän jo ajatteli lllaela '°kalla J Aune-siskoni on hin asti vaan tämän Mmn 4 p satoi
sa Annin mielestä oli se pieni lähteä taloon kun kuuli ihmisiä v'i°e'uiellä ja veljeni on neljännellä vähän lunta että nyt on( maassa sen
'A- ii— _n:i :i-i„ tW:m nv'kkiBillnlli näin An- verran että vtti kelkalla mäkeä las-
KUIinuiKKa unui laiva vwiia j ~ i
hän siellä oli niin "monta itkua ni tunsi emäntänsä Paavilaiskan ulos Hän haki sammaleisen pai- kea- vaikka ei minulla ole paljon
" itkenyt ja puutetta kokenut Rak- Hän kyyristyi ja puikkelehti pui- kan ja heittäytyi siihen istumaan niliaa huvia kuu täytyy
' kaista muistoista rikkaita olivat den taakse piiloon ettei emäntä Sanomaton ikävä ja yksinäisyy- auftaa attift m hänellä on Iin
i_i — „i: T'"- 1ti-+i nitci ' rlpri tlinnft 7alt:lci hnnp implpn-
ne vuotiet juiku ia en iviui tnta nu _ - v
isä saapui raskaasta työstä kotiin "Voe sitä tytön ruojaa kui- sä ja hän alkoi hyräillä hiljaa:
koetti isän pieni piika tehdä par- tennii ku o jättämiä nuo vuatteet
haat palvelukset hänelle laittoi tännek' toassiisa se on soapa ja
' pesuvettä toi "patiinit" ja puh- sietää suoha liiijen moesen sele
taat vaatteet Hän oli ollut aina käsaonan jotta tietää' lihalla kiu
niin onnellinen odottaessaan' isää soo tehneensä sennii aasi" pau-
kotiin iltasin — Mutta nvt oh hasi lJaavi!an lihava ja lynka
O miksi tänne synnyinkään
Orjana raatamaan
Tietäni kuljen yksinään
Kun kaiku vastaa vaan
Mä metsätiellä laulellen
Kaihoni karkoitan (
Rakkaitani muistellen
Kaihoten kaipailen
paljon työtä kun mfejiä on kuusi las
ta Minä olen 13 vuoden vanha la
nuorin sisko ön 14 kuukauden van
ha Minua nuorempi veli auttaa lsm
ulkotöissä ruokkii" Itahat ja käypf
päivisin antamassa tukon heiniä lehi
mille ja hevoselle Isä käy työssä
kivimurtiniolla vaan kun hänen palk
kansa ei riitä meidän kuikkien yllä
pitämiseen niin hänen täytyi vuok-
rata pieni ~ farmi tästä Westerlyn
kaupungin syrjästä ja tehdä faimi
työtä kesän aikana josta saamme
sitten ruuan apua ettei tarvitse kalk
kia ostaa kaupasta
Täällä raivoaa taas uudelleen ko
isäkin poissa eikä häntä' kukaan nen emäntä Annin tarkka sil-
rakastanut eikä polveUaan pitä- mä huomasi emäntansa esiliinan
nyt Anni palveli lapsenpiika- alla olevan kätkössä aikamoiset
na Hän sai palkakseen ruuan ja koivuvitsat ja tyttö tiesi ketä
vanhoja vaatteita Myöskin han varten ne olivat varatut uiman
sai potkuja ja tukkapöllyä ja hän saanut niin monta kertaa Väsyneenä hän heittaysi pit
iiaukkumanimiä harvoinpa hän syyttömästi vitsaa että ruumis källeen sammalille ja nukahti
nm„ L„iiiL-nan nli sellaisilla vaoilla naarmuista Kun hän herasi aamulla ei lian
Mutta kuinka Anni nyt oli että hävetti saunaan mennessä enää ajatellutkaan Paavilaan me- espanjalainen influenssa Koulut ja
rannassa oliko hänkin päässyt kun ihmiset säälittelivät häntä noa Hän lähti tallustelemaan kaikki yleisöt kokoontumispaikat on
uimaan''— Eipä suinkaan Hä- orpo-rukkaa Kukaan ei silti kos- naapurikylää kohden etsimään suljettu Yli tuhannen sairastumi--
net oli 'lähetetty rantaan huuhto- kaan sanonut puoltakaan sanaa uutta lapsenpiian paikkaa "Aa- tapausta on jo ilmotettu olevan tässi
maan lansenriepuja Vahingossa Annin puolesta miaisekseen hän söi mansikoita kaupungissa Kyllä se on kauheaa
oli häneltä pudonnut yksi lapsen "Iäncttömästä piästä selekääs ja puolikypsiä mustikoita maen tautia kun to tekee nlm paljon orpo-
nitsinen myssy veteen ja oli se toas suat sennii letukka !" — "Tuo rinteenä ja ui ja pulikoi meressä lapsia joista ueennkin kohtalo on
uponnut ennenkuin hän ehti sitä oli tuttua puhetta Annille ja vie- oikein mielinmäärin Tuntui oi- hyvin kurja kun moni jää aivan
saamaan kiinni Etsiessään risua läkin tutumpia lyönnit ja pot- kein hyvältä ja elämä alkor näyt- vieraan hidon ali Mmä en aina-
rannalta hän äkkäsi leikkivät ty- kut ' '' tää hiukan valoisammalta kuin kaan toivoi ta meidän osallemme
töt Heitä katsellessa hän unoh- 'En ikinä mene Paavilalle ta- eikn illalla - lopetan talld kertaa etten
ti koko lapsen lakin ia kaiken kasin" päätteli Anni Emännän Ei ollut helppoa uuden paikan ikävystytä Toverittaren lukijoita ja
imuinkin ja unohtui ihailemaan soimaukset kuuluivat" yhä hänen saanti kun oli niin karkuteillä toivotan kaikille Toverittaren luki-
:„ i „„ ium~ t„m-"teline! rnnNn-ltn Toiset kuu- entisestä paikasta mutta ennen Joille hauskaa vointia tälle alkavalle
ma vaikka olen täällä joka päi- hiivat arvelevan että jos lienee iltaa hau sentään jo paasi Miet- yuoieue
vä kävnvt en muista että kaki pudonnut" mereen ja nukkunut tiseie iikmi pudKbi
nViJt koskaan noin kauniisti kuk- koko tyttö koska sitä ei näy
kumit: Ovatko nämä pensaat ja "Voe sen tokkiisa kuitennii oe
piiut olleet ennen näin vihreitä ja sinpa vehnää hakemia ja juntta
onko meri ennen noin kullalta pullaa paestanna sennii _ ryöky
välkähdellyt? — On varmaan nän uppoamisen kunniaksi 'Mis
Ovat kohan nuo tytöt aina yhtä sähän se turjastelloo? Anni hoi !
iloisia L joutilaita ia mitä saa- Tuuhan - kottiin Selemaa heijoo-
vatko he kesälläkin kävellä uu
sissa kengissä? Minun täytyy
juosta paljain jaloin niin että
varpaani ja jalkani ovat naar
muissa Miksi minun täytyy pi
tää talvella toisten vanhoja tallu-
koita ja toisten ryysyjä ja-miksi hellä
Oli kaksi
asta hoidettavana ia kaksi Huo
netta siivottavana ja palkkaa lu
vattiin viisi markkaa kuukaudel
ta Annin ensimäinen kapinoimi
nen orjuuttajiansa vastaan oli
siis tuottanut hänen oloihinsa
hieman parannuksia
maan he hei !" Annista kasvoi leppymaton rns-
Mutta Annia ei kuulunut tojärjestelmän vihollinen Hän
Anni päätti lähteä Karlsonin oli ensimäisiä työväenyhdistyksen
m„„-mri inUrille ' iäseiiiä siinä kvlässä jossa hän
Mummo juuri sulki porttia kun asui Katkera
Anni seisoi kalliolla mökin lä- voinut koskaan sokaista häntä
Mummo oli vähäkimlo- uskomaan mitaan hyvaa sellin -
koy -
sai-
Toveruudella:
Lajia Lepikkö
en saa kesällä leikkiä ja talvella nen eikä siis kuulisi vaikka hän sesta järjestelmästä jossa koy
olla kelkkamäessä kuten muut luuitaisikin ja pyytäisi päästä hät ja orvot ovat niin kovaosai
lapset? Miksi niiniin täytvy aina yöksi sisään Anni siis jai yöksi sia kuin hankin oli ollut
Jos olette
Xipcli
Pyytäkää VAPA LAA K H KIRJA Nor
Josaa yli 25 erilafslti mloton ja tmieton tatif
on solitetty sokil tiiydollinoo luoLtolo snom
Jäisistä liUiti keistä- IILUhottiikiiä taudin ohiiS
eli taudin oireet ja mu es itu m me tuilla mikä
Jaako olisi tilattava laii lf koon hinnan y m
( Lililkbnflfe nivilfc Io rtiilnntliliiiikkaitjl THAi
eUill]illkoillt1 Cl °8 nuumalaiaia lääkkeitä)
(Tämän kinan saatte vapaasti tt pf täisi olta
tkaseu fiunmaliseu kodipsa silla ette tiedfl
oska tiirvitHfltte eitä 'Varokaa liuiubuvUic
UUik keitä ja faumbuuki tohtoria
Lignoll'in AptRnkI on Emiirin—— —
Buom A p tee k i Yhdysvalloissa—
P A LIONELL CO Superlur Wl