Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 07, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Itsekkäästä pikku
tytöstä
Kiij Hilma Nylund
"Äiti mijiä syön kaikki nämä
makeiset nämä maistuvat niin
liyvalta sanoi Anni joKa -aiuu-
sä kanssa oli paluumatkalla kau-
pu naista ostoksilta
' "Älähän nyt syö niitä kaikkia
neitiseni muista toki siskoa vel
jeä ja leikkitovereitasi" sanoi
äiti "a sitäpaitsi kun syöt liian
panon niua yuci ~ -
tetaatnyt kiiruhtaa kotiin tasta
kuuniuujesta"
"Jospa olisin yksin maflmassa
niin yksin ettet olisi ketään mui
ta kuin minä niin saisin syödä
in:iL-piiikin vatsan täydeltä o-
mistaisin kaikki saisin mennä „ k it naa" on vanha sananlasku Ja e i
niiimo t-htrisin saisin tehdä mi- 1 1 0 lesfsl' J°h olet Kovln köhän se tässäkin tapauksessa pida
niiniie tahtoisin sa sin tcncu mi „ Jtsekas lhralnen on yksi- nniuUa(in!lfl Se saa lukea ensin loh
ta hyvänsä eika ai i o isi aina näinen ja jlman tovereita pitää den jolla on vikkelirnmät takajalat
kicltalnassa tuumaili pikku An- m)orena oppia artamaan arvoa ja kerkiää ensiksi postilaatikolle
™- - 4 toveruudelle ja ystävyydelle eikä Bntten muorille kiitos Toveritta
Kotipihalle päästyään oh Anni hävittää niitä tyhmällä itsckkyy- resta' - Fred tetto
niin väsynyt että istui ruohikot- (le]a ihminen ei saa alistua sor- SOINTULA B C CAN
le Siinä levähtäessään alkoi ma- rettavaksj mutta hänen ei silti „ „„„„
keispussi iiä yttää niu vieltde- p olla „i itsekäs että kenes- fitS
valta etta lian unohti aulin ya- takäan valittamatta uhraa kaikki (ia ja keaoilla helottaa monenlaisia
roitukset ja ahmi nnsta palan omaksi mukavuudekseen Me o- kauniita kukkia aurinko paistaa niin
toisensa jälkeen suulitinsa ja lo- pmmP kövliiä ia ne nienet her- lämpimästi että on vaikea olla huo-
'piiksi vielä nuoli pussin pohjan- kut nlita saamme täytvy jakaa neessa sisällä ja linnut laulaa aa
kin niin että poskensa oUvat sisW lie ja 8in„„ kesken
kuin liisteröidyt Mtten asta Annin mielessä säilyi kauan u- i1Bgakin on niin paljon hauskempaa
hän muisti -ettei niin olisi pitä
nyt tehdä ja' häpeän tunne alkoi
vaivata hänen mieltänsä Mitä
lian nyt sanoiM auucc uf
nyt kestäisi siskon ja veljen nioit-
teet? Hänellä ci ollut rohkeutta
mennä tupaan vaikka aurinko
naahtoi tulikuumana Liiallisesta
1 „ -„„„f: „„niiiM-
i rakeisten s) onnista ja kuuniuu-
desta rasittuneena han heittäytyi
pitkälleen jatitrkktii
Nukkuessaan hän näki unta
että hän oli aivan yksin niailmas-
s-i:n_
sa ei ollut hänellä ve jea ei ss-
koa eika leikkitovereita ei edes
äitiä näkynyt missään Anni Iiii
pieniä käsiään yhteen ilosta ja
juoksi läheisimpään jääkerma-
1 i : i m:
myymälään jossa aukoi kaikki
jaakermapurkit ja niakeislaatikot
ja ajoi molemmin pikku Kasin
suuhunsa kaikkia herkkuja joita
! 1 _ 1 '
hän ennen oli saanut vain katsel
la vaan harvoin maistaa Mutta
ihme ja kumma ne eivät maistu
neetkaan kauan hyvältä ne alkoi-
vat polttaa kieltä ja suuta kir-
veli kuivuudesta
y '-n i
"Aiti anna vettä han huus
mutta äitiä ei ollut luissaan Jli
minähän olenkin yksin maailmas-
sa" ajatteli Anni Hänestä alkoi
tuntua niin tynjalta ja autiona
knikki menetti viehätyksensä ja
ikävä ia pelko alkoi vaivata miel-
c Mal-oici-i li kaik-kinll-i niil'i
ta ftiaueisia oii KaiKKiuui
lenteli ilmassa kuin Kärpäsiä nu-
tä satoi pilvenä Annin paallc
niin että sattui kipeää kuin ra
keiden iskut "ÄitL äiti mis5:i
sinä olet äiti ! Vettä anna vettä ! tetut pallot CmarbleB) vaan saman
' ' as an ne ajavat Minulla on yksi ve
lmusi Anni kasiaan huitoen „_ viiden-vuotias Minä olelV pian
"Tässähän minä olen lapseni kymen-vuotias Minä haluaisin kovin
Miksi sinä olet nukahtanut tä- saada polkupyörän vaan isän ja äi-
hän kuumalle kentälle kärpästen JS? tfZ Ä
syötäväksi" puheli äiti 'Sisko
haki raitista vettä Annille ja äin
ver nanet vineaan Huoneeseen
Häpeissään kertoi Anni alinen-
l„ 1lnpctaan Vaikka An-
destaan ja unestaan aiKKa An
nni äiti olikin vain yksinkertai- vltteluvälfneftä Jotka ' tekevät elänen-
ja oppimaton nainen ei hän män oikein hauskaksi
koskaan kohdellut lapsiaan ty- Tov Walter Toppila 1
lysti ja ankarasti ja nunpa han
nytkin vain otti Annin syliinsä
- kuinka rumaa oli olla
7 ""=„-1: l„„i
sellainen itsekäs pieni ahmatti ja
kellotti Annin toiste jakamaan - mmrl ]ähetti ta tllasi meiI
makeiset siskon ja veikon 1ans- kuudeiie nulikalla yhteisen Tove
sa "Etkö muista kuinka ikävää nttaren Siitä on kysymys kuka
sinulla oli unissasi?" hän sanoi en saa ensin lukea vaan "hyvä so
iivu: izzz „:„iia alvll nu tilan antaa ja rakkaus vällyjä lai-
nensa ja muisto siitä kuinka ikä- kun aurinko paistaa akkunoista si
vää unissa oli ilman leikkitove- sään Pian on käyhälistön juhla vap
rpit: äitiä Hänestä tuli niin P" & silloin on " täälläkin kaikilla
yStavallincn ja hyvä etta KaiKKi
etsjvat hänen seuraansa ja kaikki
penet toverit rakastivat häntä
}]an ej enaa koskaan ollut sisko-
aankaan kohtaan sellainen kuin
""""""" n '
enneili etta ollS) hänestä välittä-
mättä syönyt kaikki herkut yksm
ja jättänyt pikku askareet yksin
hänen tehtäväkseen Hän mel-
kein koetti voittaa toiset lapset
hyvyydessä ja kaikista köyhälistö
]apSen_ puutteista huolimatta oli
Annin elämä hauskaa ja valoisaa
Hänestä kasvoi hyväsydäminen
ia järkevä nainen ja innokas so-
stalstl
bTTttTmont
Täällä Buttessa on tavattoman kyk
maa pnkä vhtHnn nidä täällä olosta
Jospa pian tulisivat kauniit kesäpäl
vät että pääsisin Columbia Garde
niin kuten viime kesänäkin Olin
Hiellä inka niiivä viime kesänä Mi-
nä olen vielä pieni tyttö enkä osaa
kirjottua suomea En ole ehtinyt
vielä oppia suomea lukemaan enkä
kllJot(ampaan mutta aion opetella
Terveisiä kaikille — Vieno Kovero
s
palisdale MINN v
Minäk„ eUraan toisten esimerkkiä
ia kiriotan Toverittaren Lasten Osas-
toon ja tervehdän kaikkia pieniä to-
vereita kaikkialla Me asumme tääl-
]} maa)a MlMlsppjoen varrella:
Teemme veljeni kanssa savesta pie-
nia pai0ja kuivaamme niitä ja saam-
me siten niistä leikkikaluja Eivät
ne ole niin koreita kuin puodista os-
_' '„„ tavtvnvt atn vanaus-
lainabondikin joita täytyy kaikkien
ostaa vniKKa ei uusmaan rnun —
Minä vain toivon että sosialistinen
yhteiskunta pian tulisi että lapsetkin
kaikkia leikkikaluja ja hu
OULUWIS
Kun näin kirjeeni Toverittaressa
„im iatrelin klriottaa toisenkin ker-
"n ajattelin kirjottaa toisenkin ker-
Q1J hauskaa7 lukea 8iitakin keväästä
kun o]laan taas paasty kylmän talven
yli
Täällä Sointulassa toimii puhuja-
fie!'ra yyilx 6TVS
esitämme siellä kaikenlaista onjel-
maa puheitai runoja y m PuhIlja
seUran kokous alkaa klo 7 joka sun-
nuntai-ilta ja kestää klo 10:een
Oli hyvin surullista kun eräs pieni
toverimme Allan Hiltunen hukkui
lanskaa Mina sain Lasten ivevaan
lily
ian vaniiempien Burua — Kumma
kyllä että täällä el ennen koskaan
ole ketään lasta hukkunut vaikka
heitä joka päivä leikkii rannalla
Eräs toinen poika loukkasi jal--
p olla koulussa
Kun sosialistinen järjestelmä tulee
niin el tällaisia tanaturmia tapahdu
sillä lapsia voidaan silloin paremmin
hoitaa ia suojella Toivon hauskaa
kevättä kaikille — Tov Aili Tyn
jälä BUTTE MONT
Terve Toverittaren pikku lukijat!
Minä olin kymenen kuukautta vie
raisilla iso-isän luona Oulussa AVis
ja tätini luona Superiorissa Wis
Nyt olemme olleet täällä kotona jo
toista kuukautta Kyllä siellä maal
la oli hanska olla mutta kyllä minä
pidän olla täälläkin
Minä olen vas-
ta viidennellä vuodella Minulla on
kolmen kuukauden vanha pikku veik-
ko Teemme pian huvimatkan Colum-
bia' Gardeniin Sielläjon isoja puita
kaikenlaisia kukkia ja kaikenlaisia
eläimiä kyyhkysestä karhuun asti
Terveisia kaikille tutuille — Violet
Kangas
TOMIN ÄITI
CJalkoa sc:tseni:inncltä sivulta)-'
ennen pienenä lapsena ja laittoi
hänet vuoteelle istuen itse hänen
viereensä ja katsellen hänen pö
höttyneitä ja kyynelten huuhto
mia kasvoja Sanoin kuvaamaton
katkeruus valtasi" hänen mielensä
miestänsä- kohtaan Hänen sil
missään leimusi viha ja huulensa
puristautuivat tiukasti yhteen
Hän ei voinut puhua sanaakaan
Bobille Hän ei voinut nukkua
mielenliikutukselta ja pelolta et
tä poika voisi tulla kuumeeseen
Tom oli kuitenkin aamulla niin
virkeä että Mary uskalsi hänet
jättää ja lähteä työhönsä Mrs
Hochsteinille Maryn kasvot o
livat miclenliikutuksesta ja val
vomisesta 'kovin kalpeat "Minä
sanon Mrs Connel teidän tm
paras mennä kotiin Te näytätte
niin kovin heikolta tänään" si
noi Mr Hochstein 'Tulkaa' sit
ten kun voitte paremmin"
:Märy noudatti kehotusta Hän
tunsi itsensä kovin vähävoimai
scksi ia hän halusi tietää miten
Toni voi Hän käveli kotiinsa hi
tain väsynein askelin Portaissa
häntä vastaan tuli naapurinsa
Mrs l!rowri joka näytti olevan
jostakin kovin kiihottunut
"Oh Mrs Connel he ovat mo
lemmat varmaan kuolleet lie
makaavat molemmat lattialla ai
van kuin kuolleet"
Mary riensi ylös portaita niin
nopeasti kuin pääsi Hän pysäh
tyi ovelle ihmeissään ja säikähty
neenä Hob ja Tom ' makasivat
lattialla kasvot tuhkanharmaint
ja huone oli täynnä omituisen
hajuista savua 0 Kiireesti hän
riensi koettamaan Tomin päätä
ja käsiä ja tunsi ne lämpimiksi
Mary haki astiallisen kylmää
vettä ja valeli sillä miehensä ia
poikansa päätä Molemmat he
heräsivät kuin iskun saatuaan ja
tointuivat pian
"Rob mitä tämä on?" hän ky
seli pelästyneellä "Mitä tämä tar
kottaa?"
Sairaalloinen irvistävä hymy
levisi Bobin kasvoille kun hän
vastasi: "Ei mitään se oli vain
hiukan opiumia"
- Mary näki Bobin kädessä pii
pun ja koetti saada sen pois hä
neltä vaan Bob iski häntä nyr-
Kinaan na uuhiuui oma 'j
oli kovin heikko — edellisten
päivien järkyttävät tapahtumat
olivat vieneet häneltä voimat
niin ettei hän jaksanut ponnistel
la miestään vastaan Illalla kuu
Tom oli mennyt jo nukkumaan
puheli Mary miehelleen vaatien
häntä jättämään pojan rauhaan
"Minä otan hänet mukaani kun
menen tvtihön" hän sanoi
Tatket
Tietämättömyyden 'kahleot
ovat vaikeammat murtaa kuin ty
rannien sotavoima