Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 09, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    STVU KAKSI
Tiistaina lokak 9 p:nä 1917
No 41
se on nykypäivinä Sen periaat
teet tulevat joka päivä osutetuk
si tosiksi ja sosialistit voivat hy
vällä syyllä riemuita liikkeen
loistavasta tulevaisuudesta
Ihmiset yleensä ovat nykyään
taipuvaisia lukemaan sosialistis
ta kirjallisuutta Ile eivät ole
innostuneita sotaan lie alkavat
jo tajuta sen kauhut ja tuntea
sen taakan ja he myöskin alka
vat ymmärtää että sota on ka
pitalismin kasvi ja että ainoa var
ma keino sodan poistamiseksi
on sen järjestelmän (poistami
nen joka sodan synnyttää
'Mitä lähemmäksi loppuaan so
ta lähenee sitä tärkeämmäksi
päivän kysymykseksi sosialismi
tulee ja se tulee jollaisessa valta
kunnassa hellittämättömäksi vaa
timukseksi että sosialismi käy
täntöön pannaan kansan hyväksi
Päivä lähenee jolloin kunin
kaitten 'hallitukset kukistuvat
ihmiset ovat väsyneet sortoon ja
riistettävinä olemiseen ja tule
vat heittämään pois kahleensa ja
olemaan vapaat
Nouskoon jokainen meistä täy
teen mittaansa tänä morrosaika
na ja tehköön parilaansa sosia
lismin valon levittämiseksi että
vapautuksen päivä nopeammin
tulisi
sipuli ja vähän jauhettua sianlihaa
mausteeksi Ompele kiinni päällä
Sulata kuumassa paistinpannussa
kaksi tai kolme ruokalusikallista ta
lirasvaa ja paista tässä sydän rus
keaksi joka puolelta käännellen u
sein että väri tulee yhtä tasainen ym
päriinsä Sitten pane joko klaseerat
tuun vatiin tai kivikuppiin ommeltu
puoli ylöspäin Kaada ympärille yksi
painti hyvää soppalientä tai ruskeaa
lientä ja tomaattisoosia Peitä ja
anna kypsyä kolme tuntia Lientä
voi lisätä tarpeen mukaan pitäen
sen varan ettei keitto pääse pala
maan Kun kypsä pane lautaselle
ia tarjoa kuumana sillä silloin on
KERTOMUS TYÖLÄISNAI
SEN ELÄMÄSTÄ
(Jatkoa ensimäiltä sivulta)
sairashuoneelta lohduttamassa
että he antavat korkkijalan mie
helleni kun hän vähiin paranee
ja sellaisen työn jota hän voi
itehdä Vaan sitten kun olisi ol
lut aika lupaukset täyttää niin
sanoivat että yhtiö on köyhempi
'kuin me olemme Joka taisi tut
kain
PAISTETTU SYDÄN
KODIN OSASTO
RUSKEA PATAKEITTO
(Brown Beef Stew)
Ota kaksi paunun halpaa pihviä
(naudanlihaa) missä on väitän talia
eikä yhtään luuta Jos on luu niin
se thicp leikata pois Pyyhi lika ja
leikkaa tuuman paksuisiin viipalei
siin Jos lilian mukana oli luu niin
keitä luu erikseen josta saat liemen
Leikkaa tali irti ja sulata Jos ei
tästä tule kylliksi rasvaa niin voi
lisätä hieman talin rasvaa ja kun
rasva kuumuu hyvästi pane siilien
lihan viipaleet ja kääntele niitä siinä
niin kauan että ne ovat ruskeat joka
puolelta Siirrä paistinpannusta pa
taan sitä mukaa kuin ne ruskettuvat
Sitten kun kaikki 1 il i ti on pois pan
nusta pane siilien niin paljon jau
hoja että se imee kaiken rasvan ja
liikuta sitä niin kauan että se tulee
tumman ruskeaksi Sitten hllaasti
kaada päälle kiehuvaa lientä luun
päältä tai jos sitä ei ole niin puh
dasta kiehuvaa vettä kunnes saat
hyvin hienon soosin Siivilöi tämä
lihan päälle ja leikkaa sekaan hie
noksi yksi sipuli ja mitä muuta maus
tetta haluaa pane kansi päälle ja
anna hitaasti keittyä kolme tuntia
Tämän keiton voi laittaa erimakui
seksi siten että veden asemesta pa
nee soosiin siivilöityä tomaattia Ja
myöskin voi käyttää erilaisia maus
teita Keittoon voi myöskin lisätä
peruna-lohkoja viimeisellä puolitun
nilla tai ennen keitettyä niakaroonia
Limpit eli dumplingit tähän keit
toon tehdään seuraavasti: Seisota
yhteen yksi painti jauhoja puoli
teelusikallista suolaa ja yksi teelusi
kallinen leivinpulveria (baking pmv
der) Lisää niin paljon tuoretta maitoa
että saat taikinan rullaa leivinpöy
dälle ja leiko neliöihin tai ympyröi
hin pudota paistisoosiin ja anna ta
saisesti kiehua kaksikymmentä mi
nuuttia kannen alla
PATAPAISTI (POT ROAST)
Ota pihviä kylki- tai lapapala noin
kolmen paunan painoinen Sulaa vä
hän rasvaa pataan ja pikaisesti pais
ta liha ruskeaksi joka puolelta Lisää
sitten painti kiehuvaa vettä yksi
pieni sipuli johon pistät pari nelik
kaa kappale lääkärinlehteä ja lähes
täysi ruokalusikallinen suolaa Pane
kansi päälle ja anna hitaasti kypsyä
noin puolen tuntia jokaista pannaa
kohti Pane vähän ruskotettuja jau
hoja liemeen että saat hienon soo
nin Siivilöi tämä astiaan ja tarjoa
paistin kera
PAAHDETTU LIHA
(Braised Beef)
Ota noin 5 paunan painoinen pala
talitonta naudanlihaa kuten kylkeä
alaosasta reittä tai kaulasta jne
Erota luut pois jos mahdollista Kuu
menna paistinpannu hyvin kuumaksi
kuivana pane liha siilien ja pikai
sesti paahda joka puolelta kunnes se
on kauniin värinen Pane sitten paah
dekattilaan eli pataan Lisää yksi ja
puoli paintia ruskeaa lihalientä yksi
sipuli johon on pistetty kolme ne
likkaa hyvästi suolaa ja pippuria
Peitä pata tiiviisti ja anna keittyä
40 minuuttia joka paunaa kohden
Amia sitten olla
siksi kunnes se
maksi niin saat
liilan Tarjotaan
radish) kera
tiiviisti peitettynä
on jäähtynyt kyl-
maukkaan
piparuutin
kylmän
( Ilorse-
BIFVI GOULASCH
Ota kaksi paunaa naudan lihaa kyl
jestä tai muualta halvinta lihaa ja
leikkaa sormenmittaisiin viipaleisiin
hakkaa hienoksi yksi sipuli ja paista
ruskeaksi ruokalusikallisessa talin
rasvaa lisää yksi kukkura ruoka
lusikallinen jauhoja ja liikuta pan
nussa kunnes jauhot ovat ruskeita
Lisää tälliin vajaa teelusikallinen
suolaa ja sama määrä paprikaa yksi
painti kiehuvaa vettä tai lihalientä
ja sekota kunnes jauhot sakovat Pu
dota tähän liha viipaleet pane kansi
päälle ja anna hitaasti keittyä kaksi
tuntia kunnes liha on hyvin kystä
Paprika on kirkkaamman väristä kuin
cayenne pippuri vaan ei ole kir
peämpää kuin Valkonen pippuri ja
on maultaan paljoa parempaa
PAAHDETTU NAUDAN SYDÄN
(Braised beef heart)
Tämä on halpa ja maukas ruoka
mutta tarvitsee huolellisen ja pitkä
aikaisen keittämisen Pese sydän
huolellisesti leikkaa auki sydänsuon
ten kohdalta että saat kaiken hyyty
neon veren pois Leikkaa pois sit
keä yläosa ja sitten täytä leipätäyt
teellä johon on sekotettu hakattu
ta ollakin sillä yhtiö teki vara-
tämänkaltainen keitto kaikista inauk- rikon
Siis saimme tyytyä kohtaloom
me saamatta ainoatakaan senttiä
vahingonkorvausta Minä koe
tin pitää ruokataloa vaan kun
'oli pienet lapset ja terveyteni
murtunut niin oli sekin yritys
kovin vaikeata Ei siis muuta
ollut edessä kuin että mieheni
oli mentävä puujalalla kaivan
toon Siellä taas raataessa sai
hän keuhkotaudin ja minä jou
duin hoitamaan monta sairasta
saanut nukkua
öillä ei levätä päivin Sain toi
mittaa lääkärin sairaanhoitajan
kaikki vksin
Poista torvet eli sydänsuonet ja
muu liika sydämestä Leikkaa vii
paleisiin ja pese hyvin kaikki veri
pois Kasta jokainen pala jauhoissa
johon on sekotettu pippuria suolaa
ja paprikaa Paista palat kuumassa
talin rasvassa ja kun paistetut pidä
kuumana Tee soosi rasvaan sekotta
maila siihen yksi ruokalusikallinen
jauhoja puoli kupillista kuumaa vettä
tai soppalientä 4 ruokalusikallista
etikkaa (etikkaa pikkelöidystä yih- Vhtäaikaa En
reistä tomaateista on parasta tätiäni e levätä
3 tai 4 pieniä Kappaleita puineita
Annn itnsin kiehun ia kaada sitten
naistettuien svdänviinaleiden päällel'ja pallin tehtävät
- - - joihin jokaiseen toimeen olen k
PAAHDETTU VASIKAN LAPA
Poista tai anna lihakaupassa irrot
taa luut vasikan lavasta Tee täyte:
yksi quartti kuivan leivän muruja
yksi hienoksi hakattu sipuli hyvästi
suolaa ja pippuria ja kuusi ruoka
lusikallista sulattua talin rasvaa
Täytä ja sido liha hyvin Pane pan
nun pohjalle yksi kerros porkkanaa
(carrot) ja kerros sipulia ja vähän
laakerinlehtiä kaksi nelikkaa ja kuu
si peppercornia Tämän päälle pane
liha Kaada ympärille yksi painti
luista keitettyä lientä ja kupillinen
keitettyä tomaattia Peitä hyvin
Pane uuniin ja anna hitaasti kypsyä
45 minuuttia kutakin lihapauiiaa
kohden
KIRJEENNE EIVÄT HUKU
kun tilaatte Toverista leimasimen
jolla painatte nimenne ja osotteenne
kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen
panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys el yli
kahden tuuman maksavat 75c
kenemätön vaan sellainen on
köyhän kohtalo Parempaa ei
ole saatavissa
Työläistoverit ja erittäinkin te
nuoret! Tietäkää että ei ole
kohtalo kultaista ei tie sileätä
työläisen taipaleella Voisin pal
jon enemmänkin elämästäni ker
toa kurjuuskuvia luoda mutta
kertomukseni käypi jo liian pit
käsi Siis sanon vaan lopuksi että
koittakaa raatajatoverit olojanne
parantaa liittymällä yhteen yk
siin riveihin Minä en voi cnään
paljoa aikaan saada Elämäni
on jo ikäpuolella Ja kenties
vielä pitää nähdä poikani vietä
vän sotaan sillä hän on siinä ii äs
sä Ja toisten lasten edessä on
kurja raatajan osa
Ystävällinen tervehdykseni kai
kille raatajatovereille niin kauas
kuin Toveritar kantaa
iCastnt ja Nuortfion Joulu
"Lasten ja nuorison joulu" — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen
Lasten Joulun joka ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sillä tässä julkaisussa tule
vat olemaan maamme sosialistiset nuorisoliitotkin edustettuna sekä kuvilla että
kirjotuksilla
Lasten näytelmiä tulee julkaisussa olemaan kuitenkin kolme Kertomuksia tulee
isoille ja pienille lapsille sekä nuorille Samoin runoja Tuleepa lukemista ja sopi
via ohjelmanumeroita aivan pienille talleroisillekin
Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne
liitoista ja sunnuntaikoululaisista innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuonna kirjotuksillaan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt
kynäilijät: Klaudie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukola Mikael
Rutanen y m y m A B Mäkeläisin on luvannut avustaa ja olemme varmat siitä
ettei hän sanaansa syö
Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on
levitettävä sekä Oanadassa että Yhdysvalloissa ja sopii sitä Suomeenkin lähettää
Ei ole ollenkaan liian aikaista ryhtyä sitä nyt jo levittämään sille tilauksia hankki
maan Huolimatta kaiken kirjapainokustannusten kallistumisesta on hinta sama kuin
ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta
TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI
Lasten Joulu 1917 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään
20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros kun raha seuraa mukana Lähettäkää
tilauksenne viivyttelemättä
Toverittaren Konttori
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1917 Rahaa seuraa mukana $
Nimi '
Osote :