Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 10, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina huhtikuun 10 p 1917
SIVU SEITSEMÄN
HiiiiMiSSIIiii
nKiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
HIi!IIiHiiiiiIninS
No 15
im rtm
öfeanta
H
mtt
tm
ä
U
mm W
I $11
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
liikiiiiiiisa
LAPSELLENI
Heräjä lapseni sä pulmuni pieni
vaikk' auringon säteet ei vuoteelles'
käy
Sun jätän mä henkien hyvien hoivaan
käyn itse sun elantoa' etsimään
On äitisi vaan tuo raatajanainen
jonk' tie käy tehtaaseen ja sieltä pois
Jok' voimansa viimeiseen verentilk
kaan rikkaiden hyväksi uhraa ja myö
On äitisi yks' noista tuhansista
joiden ruumis joiden sielukin jauhe
taan: kullaksi kirkkaaksi kiliseväksi
jonka mahti maailmassa vallan saa
Mutt' tuota kultaa ei ole äidilläsi
joka kaikkensa sillen kyll' uhrannut
on
On uhrannut voimansa nuoruutensa
vielä enemmän — oman miehensä
Lapseni mieheks' kun vartut kerran
tee työtä mi kansat vapauteen vie
Sille uhraa voimasi — elämän iltaan
myös henkesi jos niin vaaditaan!
SIGRID SJÖMAN
SURUISET SILMÄT
Kirj Saima
Miksi sinä näytät aina niin synkäl
tä? Katseesi on niin tumma ja kum
man suruinen Kuin pilven varjo
keveä näyttää aina viihtyvän tuo il
me kasvoillasi niin kalpeilla Har
voin — niin harvoin sinä naurat ja
hymysikin on niin omituinen kuin
lymyisi sen takana huokaus
Näin sanovat ihmiset!
Niin — kuinkas voisi hän näyttää
iloiselta kun jo kehdossa herättyään
lapsen unen utumailta hymy huulil
la ja silmissä onnen välke kohtasi
katsetta katse äidin — kärsimätön
Se tuntui sanovan: "liian pian pala
sit unien mailta" Tyytymättömät
kädet auttoivat ylös kehdosta ja pik
ku raukka seisoi todellisuuden mail
la kinailevan siskoparven keskellä
jota säesti kiukkuinen kielto: "suu
kiinni!" Ja kun hän sai hieroneeksi
unen kokonaan pois silmistään pö
lähti isomman siskon tukka Tämä
pillahti itkuun joka höystettynä kar
keilla nimityksillä: "senkin riivattu"
"heittiö" ym hyydytti hymyn pienoi
sen huulilta kauhuksi ja silmien lois
ton kyynelvuohon hukutti
Lapsuusvuosien vieriessä koetti
pikku surusilmä joka ilta lähettää
ylhäiselle isälle palavan rukouksen:
"Oi rakas jumala taivuta vanhempie
ni sydämet lempeämmiksi noita lap
sia kohtaan auta minua olemaan hy
vä etten tarvitsisi kärsiä niin paljon
iskuja ja solvauksia" Ja pienet kas
vot painuivat tyynyihin kunnes kyy
neltulva kasteli ne Pikku vartalo
värisi nyyhkytyksestä kunnes uni
tyynnytti uupuneen
Joskus varsinkin silloin kun kevät
aurinko pilkahti sisään ikkunoista ja
lintuparvi pihakoivuissa viritti rie
muisan laulun Silloin heräsi poloi
senkin povessa voimakas elämänha
lun ilon ja vapaudenkaipuun tunne
Silloin syttyi noissa alakuloisissa sil
missä hetkeksi kirkas välke ja van
huksen ilme kalpeilla kasvoilla suli
hymyksi Voittamaton halu pakotti
hänet hiipimään ulos arasti ympäril
leen silmäiltyään ettei kukaan näkisi
Pää kumarassa hiipi hän pitkin sei
nän ja aidanvierustaa mutta kun
pääsi huoneiden taakse hihkasi ja
lähti juoksemaan että kotimetsikkö
vilisi vain silmissä pikku lammikolle
joka oli lasten suotuisin leikkipaikka
Voi taivas kun siellä oli viehättävää
ja ja suloinen olla Valtavan rie
mun tunne värähdytteli häntä kun
hän seisahti hetkeksi hengähtämään
metsikön mehevää toukokuun tuok
sua Hän nauroi ääneensä vaikka
oli yksin levitti kätensä ikäänkuin
syleilyyn heitti päänsä taaksepäin ja
ponnahti taasen hurjaan juoksuun
Alutta pian muistui mieleen ikävä
arkipäivän elämä kotona jossa oli
kiirein kevätkutomusten aika Ehkä
on äidiltä puolat lopussa ja parasta
aikaa ärjyy: "niihin helkkariin se tyt
tö luuttu on taas juossut" Tuo
muisto irroitti hänet lumoista johon
puhkeavan kevään voimakas viehätys
oli mielen kiehtonut
Hänen olennossaan tapahtui muu
tos Vaistonsa sanoi että kotiinsa
jossa aina tehtiin työtä vanhemmat
huolestunein synkin ilmein ja lapset
6 ikävuodesta asti kalpeina ja äänet
töminä milloin eivät uskaltaneet ki
nata keskenään hän tunsi että sinne
ei voi palata loistavin silmin hymy
huulin ja notkein nuortein liikkein
Se vaan ärsyttäisi tuvassa olijoita
Siksi hän rupesikin astelemaan hil
jalleen kotiin päin Katse muuttui
väsyneeksi ja silmäluomet painuivat
hyvin alas ja häntä rupesi kovasti
neloittamaan Miettiessään miteU
voisi välttää rangaistusta jota pelkäsi
ja häpesi juolahti mieleen poiketa
puuvajaan ottamaan sylyksen halkoja
viedäkseen tupaan siinä toivossa et
tei äiti olisi huomannutkaan hänen
viipymistään vaan luulisi lähettä
neensä puita hakemaan Toisinaan
sattuikin niin että äiti ei huomannut
hänen poissa oloaan tai ei välittänyt
siitä Mutta milloin häntä olisi tar
vittu työhön silloin sai pikku virkis
tysretkeilijä tuta tukkapöllyjen ja
korvapuustien maun höystettynä uh
kauksilla ja solvauksilla joille usein
ei tuntunut loppua löytyvänkään
Oi olisipa äiti ymmärtänyt olisipa
hänellä ollut aikaa ja — pehmeämpi
lempeämpi mieli niin olisi hänkat
sonut tarkemmin noihin kalpeisiin
pikku kasvoihin joilla nyt kuvastui
tuskainen odotus koetettuna peittää
välinpitämättömyydellä Hänen ase
tellessaan puita samalla salavihkaa
silmäillen äitiään arasti alaspainu
nein ripsien välistä Toiveessaan
voivansa pettää tai sitten lepyttää
äitinsä tällä vapaaehtoisella palve
luksella Niin jos olisi äiti — rankaisun si
jasta — avannut sylinsä lapselleen
ja hyväillen kuiskannut — mene me
ne ulos leikkimään lapseni äiti tekee
työtä sinunkin puolestasi — Anna ke
vätauringon hyväillä pehmeille pos
killesi punerrus — lintujen laulun
eminään ueiiiavifu nasvii-"iz puntiuui t
sulotuoksun ja ihanan autereisen veh- PlKO
masta elämän luomisvoimaa väräjä
vän ilman nostattaa silmiisi kirkkaus
ja rintaasi lapsen ilo (Jatk)
sekaantuisi tuohon kauheaan leikkiin
vaan pysyttäisiin siitä erossa Euro
pan kansat ovat väsyneet sotaan ja
nekin toivovat täältä pelastusta
s:s5iSE:iisi8iii("iEeR?9'iiiiiiiiiiiiiiisHiiiiiiHiit!iiii!Ei9iii!(a£
~ ---------------------Mfcl:I f li f% Q
isäni sitä huomaa sillä hän oi
suinkaan sitä sallisi Isäni ja mi
nun välillä on kova kahnaus sil
lä isä tahtoisi minusta pappia
kouhurttaa Ajatteletko ettii mi
nusta voisi tulla pappi? Ei kos
kaan! Luulen että kouluni kes
keytyy sen takia sillä ennen vil
jelen maa'!a kuin rupean hengen
pimittäjäksi — ci sitä en voisi
Olavi kuunteli vaiteliaana —
Huomattuaan ystävänsä alaku
loisuuden muutti Kino puhelun
toiseen asiaan kertoen illallis
kemuistaan herraskaisten luona
ja siitä ylenkatseesta- jonka hän
osaksensa sai siellä muilta naitsi
ylen heikolta nei
tosella
Elämisen otolta
Kirj ANNA
(Jatk)
JOHDANTO:— Kertomus Suomesta
Koivulahden rannalla on toisella puo
len muhkea kartano toisella puolen
köyhän vaimon mökki Kertomuksen
alkaessa tuopi köyhä vainio vanhinta
tytärtään rikkaaseen kartanoon pai
mentytöksi Kartanossa valmistel
laan haita Odotetaan emännän si- Siiriltä tuolta vien
~w iiiiu kiilua micvdnai ttut-
tamaan häävalmistuksissa Aina on
kaupungissa asuvan muurarin tytär
jonka äiti halveksii miestään entäh
den että hän on työmies On juuri
ollut muurarien lakko Aina ym
märtää isäänsä ja työväen asemaa
— Syntymäpäiväkemut rikkaassa per
heessä Rikkaan maatalon poika on
myöskin kutsuttujen joukossa mutta
muu väki pitää hänet halpana Mat
ka kaupungista maalle
— Hän näytti iskeneeni 'minuun
silmänsä ja kadun että menin
kääii vaivaamaan häntä sillä en
millään tahtoisi hänen elämään-'
sä murtaa vaikka hän onkin
säätyläisiä jUikä saattoikaan
hänet minulle tultavaksi
Olavi oli kuin herännyt aja
tuksistaan Einon vierailustaan
kertoessa
(Jatkoa Jialnlcksamielia siv ulia)
Siinä hänen tuijottaissansa
kuului naputusta oveita Ajatuk
sistaan heräten hän nousi ylös
ja avasi oven Sisään astuja oli
kahdeksantoista vuotias nuoru
kainen Vaaleansiniset silmät
sairaloisuudestaan huolimatta i
lostuivat — Sinä tulit! Luulin sinun
lähteneen tänään! huudahti hän
iloisesti
— Xiin Tulin katsomaan jos
lähdet kotiin jos olet tehnyt pää-
tokscsl- SAND COULEEN M O NT S S O
Xyt muuttuivat Olavi Saaren OMPELUSEURA pitää kokouksensa
silmät surulliseksi tuon kalpean 3'ok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
nuorukaisen Hän tarttui ys:ä- tuloa kaikin!
vaansa Kino aaraaa kateen
VVAUKEGANITm IUL S S 0 VI
RALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenil ja kol
mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip — Osaston ompeluseuran kokouk
set ovat joka kuukauden toisena tors
taina alkaen kello 2 ip Kahvia ko
kouksen loputtua
HANNAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään jokai
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
Mitä sosialistit ovat
tehneet Norjassa
(Taikoa kolmannelta sivulta)
tarpeitten hinta
mau korkea
on nykyään tavatto-
Pirulla oli pieni sivunäytös (side
show) suuren sirkuksensa (Europan
sodan) ohella Kirkvallissa missä
meidän täytyi käydä Englannin sota
herra in tutkittavana He tutkivat
meidät ottivat postimme ja pakaa
simme Ne kai vievät kaikki Norjas
ta tulevan postin Lontooseen jossa
se käy sotasensuurin lävitse
Ja sillä aikaa kun englantilaiset
sotilaat olivat laivallamme pyydyste
livät he joutessaan pieniä haikaloja
joilta leikkasivat silmät pois ja sit
ten laskivat ne sokeina veteen Toi
silta ne leikkoivat kaikki uimukset
pois ja sitten heittivät takaisin me
reen Yhden haikalan häntään sitoi
vat ne suuren puupalan niin että ei
se päässyt uimaan kuin juuri veden
pinnan alla Sellaisesta huvista naut
tivat ne jotka ovat kouluutettu tap
pamaan ja rääkkäämään ei ainoastaan
eläimiä mutta myöskin ihmisiä
Olen iloinen että pääsin tuolta
sodan raatelemasta maailmasta takai
sin Yhdysvaltoihin sillä kaikista puut
teellisuuksistaan huolimatta rakas
tan minä tätä maata kuitenkin ja
rukoilen jumalaa että ei tämä maa
Olen jättänyt sillä se on
voimani pettävät — elä
mä on liian raskasta
Eino istui alas tuolille jonka
Olavi hänelle tarjosi jatkaen pu
lleinaan TJe olivat kouhitoverei
ta Eino oli rikkaan talon poika
läheltä Koivulahden kartanoa
Olavi torpparin lesken poika Koi
vulahden toiselta puolen Lap
suuden vuosilta saakka oli säily
nyt toveruus heidän välillään
säätyerottiksesta huolimatta O
lavi oli etevyytensä takia pääs
syt vapaa-oppilaaksi kaupungin
lyseoon Ylimääräiset ponnis
tukset elämänsä ylläpitämiseksi
olivat murtaneet hänen tervey
tensä ja siksi olikin hän päättä
nyt jättää kesäiset työnsä ja
matkustaa Koivulahden torppaan
äitinsä luo joka murhemielellä
poikaansa odotttaa elämän kovan
kohtalon takia
— En matkustanut En tahto
nut jättää sinua sillä arvasin et
tä lähdet Se onkin terveydellesi
edullisinta Muuten voimme viet
tää hauskaa tänä kesänä kun si
näkin olet kotonasi Tämä kai
onkin ensimäinen kesä sitten
kouluun tulosi jälkeen Liiaksi on
sinun täytynyt ponnistella uh
raamalla kaikki loma-aikasi Tah
don auttaa sinua nyt sen minkä
voin että saat levätä mutia mi
nun täytyy tehdä sc niin ettei
ASTORIAN S S 0 OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-ilta kello 8 Oso
te: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suorni-Haalilla kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita
HOQUIAMIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSET pidetään o
saston talolla Ahjolassa joka torstai
kello 2 jpp Osote: 315— lOth St
Honuiam Wash
O O O O
Huom !
Nw York'in Suom Nalites
OSUU8KOTI
Ja palkanvMHtyatolmlsto i 0
241 Lenox ave 122 tt
Telef 813 Morning iid 0
oaaaacaaaoaats
PORTLAND1N S S Osaston Ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-ilta kello 8
Osote: 719 Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S 0-
saston (Box 454) ompeluseura ko
koontuu joka kuukauden ensimäisenä
ja kolmantena torstai-iltana klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
STOCKETTIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilta kello 7 Saapukaa kaikin
LEIMASIMIA (Rubber Stamps)
kaikesta laadusta saa tilata Toverin
Kirjakaupasta