Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 26, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 52
SIVU KUUSI
Tiistaina jouluk 26 p 1916
I? ' Onnellista Ulitta Vuotta j
TOiVÖTtÄVAt TOVEREILLE:
allSton mäss
Impi Keskinen
Alfred Juntunen
Olga ja Väinö Michelsön
Laina Nieminen
Ilmi Jä Jälmar Silvonen
ASTÖälA ORE
Mary Kovala
BOWIE COLÖ
Minnie ja Aug R Hedman
poikamme August W Hed
man BUTTE MONT
Sakin akan poika
GEYSER MONT
Selii Hanna Sarah Ruth
Alma ia John J Oja
Mary ja John Kosola per
heineen
Irja Sulo Sofi ja K
Kar ia la
Mary ja Jacob Ranta
lapsineen
GOLDFIELD NEV
Mary ja Larry Greenvald
HIBBING MINN
Leevi Nänni ja Jaakko
Samuelson
Irja Laura Amanda ja
Henry Wuopio
Mary Mary ja Nikolai Lind
berg Martta Sylvi Alli Feelis
Anna ja Viktor Jokela
Sulho Leo Sophia ja Wil
jam Nikula
Eino Tyyne Fanny ja Ed
ward Gröndahl
HOQUI AM VVASH
Aune Alina ja Oscar Jämpsa
Laina ja Fred Sund
Hilma Kauppila
Aili Fiina ja Mikko Hietanen
Mary Tanttari
Lydia ja Anni Mäkipää
Sanni ja K Huhtanen per
heineen Tyyne ja Antero Ottelin
Teuvo Sauso
Mary ja E Hill perheineen
KELLOGG IDA
Mrs Alma Karvonen
Miss Henni Piessä
Mrs Fanny Markkanen
LOS ANGELES CAL
Mrs & Mr John Haanpää
Eva Hyörinen
Sandra Hokkanen
Hilda Mämmelä
Hilma H Ahlfors
Katri Liukkonen
Aino Lehtinen
Siiri Takala
MYÖTÄKÄYMISTÄ
VUODELLE 1917
Toverittaren lukijoille
toivoo
MINNIE SÄLMELA
LOS GATOS CALIFORNlA
kestävää innostusta
MARSHFlELD ORE
Axei Aarnio
John Laamanen
Geo ja Elizabeth Ray
Llzzia jä John Williams
Jack Ansama
Josie ja Väinö Wahlman
MOUNT VERNON NY
Saimi Nikunen
Idä Pohjola
Aino Salmi
Olga Saimi
Roosa Tolonen
Anni Wäkevä
Amalia Wäkevä
Hilda Husu
Anni Ryhänen
MONESSEN PA
Einar Aalton perhe
John Andersonin perhe
Oscar Seppelinin perhe
Heikki Sorjosen perhe
P J Savon perhe
Heikki Heikkisen perhe
Matti Savon perhe
A Moksenin perhe
Alli Anni Hilja ja J Järvi
nen John Huhtan perhe
Antti Mondon perhe
Kalle Ruokosen perhe
Magnus Mäkisen perhe
Alfred Andersonin perhe
Antti Filanderin perhe
Minimi ja Seth Puranen
Sämi Ahon perhe
Signe Vieno ja Eero Wiks
man Olga Leo ja- Herman Luo
mansuu Werner Suomisen perhe
Wiki Toikan perhe
Ida ja Jack Vuorela
Arttur Laatun perhe
Kalle Jauhiaisen perhe
H Sutisen perhe
Anni ja Vaino Fiuberg
Evert Karasen perhe
Jaakko Käpylä
Miss Amalia Honkala
Kalle Niemisen perhe
Ferdinand Wilman
Miss Lydia Carlson
G Karjalainen
Alex Kallio
K J Lahti
Eipar Tusa
John Mäki
PORTLAND ORE
Ida Siren
Tiida Putkonen
Olga Mäntylä
Minnie Praski
Jenny Keskitalo
Jenny Pietilä
Idi Oscar ja Arnold
Oinonen
RAYMOND VVASH
Emil Järvi
A ? Michaelson
Wilho Pelto
Fred Anttila
Hannes Ogien
John Koivisto
Matti Kuuttila
köyhälistön luokkataistelussa
ONNELLISTA UUTTA
VUOTTA
ja taisteiutarriioä Toye
Httaren tuhansille luki
joille toivöttäVat seu
raavat NeV Yorkin to
verit:— Dagmar Holmberg
Lempi Astren
Tyyne Carlson
tehilla Seppänen
Aina jä Äxei Astren
Esther Quick
Haima Hietala
Hilma Silhman
Saimi Mäki
Matti Pesonen '
August Puustell
Ossi Ester jä Aatu Roininen
Anna Kauvo
Aina Kauvo
Sainia Hiltunen
Rachel Aaltonen
Ida Savander
Jaakko Laakso
Arthur Kylander
Anni Heikkinen
August Williams
Hilma Rosnell
Emma Viinikainen
Hilma Kangas
Liina Saari
Lydia ja John Jacobson
Riika Jääskeläinen
Tilda Jääskeläinen
Hilja Lappalainen
Edith Parkkonen
Maria Miettinen
Hilja Saxlin
Maria ja -Alfred Grönstrand
Anna Pekkarinen
Elsa Poutiainen
Anna ja William Pekkafinen
Jackoff Quarfordt
Olga Jokela
Anni ja Vilho Hedman
Sonja ja Louise Majulin
Olga ja Sandra Long
Senja Lampinen
Aino Karttumäki
Olga Lehtonen
William Henderson
Ida Lampinen
Veikko Mauno Senja ja
Theodor Viitala
Mimmi Leppänen
Lyyli Kajan
Ester Leppänen
Mari Leppänen
Olivia Hautamäki
- Selma Törmä
Anni Salonen
Maria Koski
Venla ja Victor Rajakoski
Imatra Suomi
Antti Uusitalo
Amanda Tolonen
Ruusa Tolonen
Irene Niemi
Victor Penttilä
Gustaf Star
Sofi Sant
Hilja Peltonen
Olga Pesonen
Aino Fridman
Jukka Mäki
Tyyne Sarenius
Nelli Stein
Emmi Vigren
Olga Kivinen
Liisa Kaukonen
Aino Hedlund '
Anna Rautio
Naemi Siren
Saimi Horen
Toivo Rossi
Mimmi Nykänen
Hilda Siltanen
Tyyne Sillanpää
Hilda Heinänen
Elli Kallio
Aino Käiiib
Tyyne ja Hilja Buska
Tyyne ja Hilja Hemming
Antton Kaltto
Maiju Pitkänen
Leo Sjöberg
Laura Pohjanheimo
Amalia Tuntti
Helien Karjalainen
Dagmar Koski
Betty Koski
Liina Koskela
Selma järvi
Karl Virta
Paul Heikkinen
John Keinänen
Jaakko Karppinen
Joseph Strönman
A Juura
Anna Welling
Tehilla Seppänen
Betty Weid
Elli Uutela
Lauri Korhonen
Lempi Johnson Bronxville
Sandra Soini Bronxville
Elmer Arra
Vera ja Hjalmar Hokkanen
Lempi Virtanen
Anna Kuutti
Julius Richardsoil
Svvaniii perhe -
Emel Mäki
Gustaf Heinonen
NORTHLAND MINN
Aukusti Maria ja Aili
Airaksinen
Mr Jolian Mikkola
Edi Sofi Toivo Meimi ja
Walfrid Joki
Alex Ella Adolph ja Albert
Välimaa
jollan Sanni Toivo Florens
ja Kerttu Thompson
Oskari Hanna Lilia Helmi
i ja Akne Westi
Eemeli Jenni ja Elis
Kauppala
Kalle ja Liisa Kivi
Oskari ja Fiina Mäki
Herman Thompson —
Martti Edla Martti Lilja ja
Eino Laakso
Viktor Hilma Viktor ja
Evert Taipale
Frank ja Minnie Oman
Johan Sofie ja Uno Öberg
Johan Anna Eugen "
Kovanen
Alex Elsie Rudolf Neli
markka Aukusti Hakola
Tillie Sallila
Nikolai ja Meeri Marttila
Matti Fiina Aili ja Memi
Thompson
RAYMOND WASH
Emel Järvi
A T Michaelson
Wilho Pelto
Fred Anttila
Hannes Ogren
John Koivisto
Matti Kuuttila
v 1917
SUDBURY O NT CANADA
□□□□□□□□□□□□□XECD
REINO AJLI SYLVi ERIK
ANNI JA HISKÖ KAU
HANEN aannnaannaaooDOorxi
Pirkko Paasikivi
NlhlO EMMI JA SILVAA
NUS KUULA
Äada Mattila
Martha Lehti
Katri ja David Kiiskinen se
kä lapset
Väinö Lehdon perhe
Anna ja August Kannisto
Hilda ja Oscar Otava
Knut Harju Box 850
SAND COULEE MONT
H A E ja A Arola
Annie William ja Chas Hill
Lyydia Väinö ja Oscar Lehto
STOCKETT MONT
Anna ja E Joiin Laine
Signe ja Mike Rossi
Hanna Martta Ensio Einar
Niemi
Selma Emil Eka Eli
' Laurila
Lizzie ja John Askell per-
heineen
Heleena ja Alex Taimi
TIMMINS ONT CANADA
f-'
Jenny Esteri Mary H
Laine '
Hauskaa ja Onnellista
Uutta Vuotta v:lle 1917
T Hilma Jalovaara
Detroit 'Mich
CATALDO IDAHO
Mrs Olka Eenokki ja Esteri
Sipola
Mrs Riika Taavetti Lilja
ja Vilma Väisänen
AURORA MINN
Toivotamme onnellista alka
vaa vuotta kaikille Tove
rittaren tilaajille ja luki
joille vaan erittäinkin Selma-tädille
ja hänen per
heelleen! Hilma ja Antru Salmi
L Box 17
1
i
I
li
n
ti
n-ft-
£tii
a
is: tu
U!
(ii
lr