Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 08, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan soomalaisTcn työläisnaisten äänenkannattaja
Organ oi the Flnnlsn Worklng Women In America
No 6 TIISTAINA HELMI K 8 P — TUESDAY FEB 8TH 1916'' 1916 — Kuudes vuosiit
KUOLEMAN POLKU
Hän rientää sinne missä sota
meuraa
mihin kuolon kolkko kutsu
seuraa
ja ilimisveri turhaan virtoaa
Se ollut ompi miljoonien määrä
se lakitekele on tuiki väärä
— maansydän verta — verta juo
da saa
Näin miettii hän: Tää viimeinen
on retki
ja mun elämäni synkin hetki
pakosta taivun vapaehdoin en
Maan vierahan en vihaa miestä
kuin minäkin hän tuntee samaa
iestä
ja sama retki edessä on sen
KirJ M RUTANEN
Mä tiedän seuraukset sodan
inhan
ja näen tuonetarten leikin vinhan
ja viime korahdukset kuolevain
Mä näen ruumihia silvotulta
ja orpoja myös näen itkusuita
mä kuolonpolun käydäkseni sain
Niin raivoisasti miehen rinta
riehuu
ja sydän sykkii rauhatoinna kie
huu hän sodan hirmuvallan kiroaa
— Hän näkee armahansa valko
haamun min kera aikoi koittehessa aamun
omaa kotiliettä rakentaa
"Oi armas mua ällös tästä syytä
ja ällös kostoa sä mulle pyydä
sen pakko määrää minkä voinen
mä?
En sotaa lempinyt miss' viha
pauhaa
oon etsinyt mä aina kodin rauhaa
nyt sotamorsiameks' jouduit sä"
Hän sinne rientää' niissä sota
seuraa
ja häntä yhä kalvas haamu seu
raa tuo haamu vaikertaen itkien - -
Kanuunat puhaltavat suustaan
tulta
'--oi elämä nyt kadonnut oon suita
jo verivirtaan hukkui turva
lapsien