St. Helens mist. (St. Helens, Or.) 1913-1933, April 08, 1921, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
I VI'
. - ; -.1 V- ''
: fe i I"'
... . J 4 U
v f if i ( liM i;i.ihivi
.. i' t.!l ui'Utl'
Handy lousiness
. . (!' l. t' U' U
.,. . r tin-: ji1 i ut i
, ,m 1 , I 1' Vtlr t
It; ' l 4 Ml '1 -
! ' -i in Hi'' it'
Vl'.ttllW! i.
! ll ' (V 1!
J, ;
1 u,..,;
. - r i v r in u- iiiv
v' u (if 't j ru
m t.;::;
. I ll 111 1 1 1 i t ui
1 V' '41.
It.. I ' I t I
, . o.-ir. A!
" " f U ': 4 ! t ' t M '
V! .Att- 1ft i I
1 e . tin: Ui4
t r 1 itu U: in
a iu . uuh'.t t
. : tl ' . ui t:
"' ' la
' H' : a..
iimmiu. in tin;!, i
1 "' um.
i;. Ol;'; i ....
"' . iU , .
''. JlVK.
i ti ill H
i ' m. tiuuv:.
L . . ;lu.
-I . ! I 4 !. . r..i
, to , i ( i
..ItUli.l jit I uLiu
' ' . .. - - .i I fl.l. .
I'"' ' ' - . v l ....
' :! ...... . .
' i I . -
on i uj
' - nun.
'"Hi... lb
1 !!
: . . i.itii v u t t' ... linn, . . s
-!.(
iHtir-t
li
t f . m m w w
ft-', uai. j..i-
v '.
o.l- 'j
Pll.. J 1-V. .
iil-llll.
t i.ui Ai i,, f i,
I ' -l.."U llrt .
1 -
If to
t-. ktnr,
'TiMt- u(njaut-4. :s v 1 3 ami.' .,
V.-.'-li:: 111' lt-ltirf'- UJ4iVwuUl
i (ii'tt.ti fire : -Uiuat- i. (:tii4t. ui l
I.,
. -v.. Alio:; ciioi
I s'lii'. Tir .
"Ml I !! ltl-i S1C1..C i ..Ali-.il i 1. f.,,4,,, imac
1 i 1 nrcim: . -" Jk.ikU.ii.. . i..ui!4. Wtiwfl
i.. 1... . t. l'.U'l.
i - r. . 1 .i tiii'i'i ... ;. 1 1.-;-. 1..
I"!1"'.-
- J it! ; ii
1:0 Hill,
i'Villtf
liji. -- I .... I u'
. I4.t;a. t- li.-- i"i i.rinc.'. U
. Ui . (. 13 N I. . t ' ULLiiKw
. ,.i.p. t'i IMi.l t... Urtltli
1. I. Jtu.t.U .
Jit iiuaii.jjtr
li.nC: tin n .. tuits.'-i.Cj
H'.ii- C Uti ; i.' ' ,. ; . ..
e. v-.i id :.
1 i t,; j
i-f I ' j - ' " r 'i
1 iitir
' i t. . .
?i I fit I vi-w,
!, n -!LII AMU
- . .. . .u... . ..1 u ; r jwiatwf
T'UOT1 'ttu. luutai. V.ii:.;;. MUimt
IK.i
---tY!:. K03.
' I. ,
k"tcw- rraan ' " Atwilil. v,, nmi
... 1 !
. lau n. t.juiil. iiu.. t nmtai'
f
lllifil jU l'f
-ilUtllillil .
It,. 1111,: li. t . I
. )
1 -' "ni:
" . IL'
'iiui! 8f.! Ill 11 r.ili v
iiHifc., oreauii -woi.ti. nn.iiifHc wlUl
njLi.iiJKi. 11
jiil-'Ivl., lx:rn.i..r
' . . .
Int it- minrr rx J
-I'
1 -".ICUDIj
I i-1-ij..a-.
1 li Lit;,.
("l.
:..utt- ( iifai.i.-. x. i. - n,";'t'"
'WUWIIU: JIUii tb- .. "-
.ii::um t,: cuci nni.li.
1 - . 1 s ..nu
A . ... ' '
XY7U. nr..
ts i ....11 .yr j: iCllUi It iiVt!'3. Vii3' T":.'-
" ' - - i-1
' - vVUtT.
vun, 1 ,,,
Ml -!!-!,- Ddoo,, UiUj kill,. 1) S
' . -.'H-!!ti., vm .BtAA.'rr;-. hrrfrw.r.v
n ; ment.-i irnii.-. uii tocrt;. "
a r.i mici, nun..'.. I -.
ih uu. ii.mnln 1 "''fTx
ill!
1 -i
i .-i.-1- i 1
.....WM- yl, l
rtii-'tiir-ii-ij,,, PTli IVmidlDan t,l Am"''. ,i u
' t: imion. or.. z:n-: .Vonita ,u0
'OA.
at:: J
''Ji.t'.. Jly Lavt ltcr; rfiiidici'tlv cured 0.'
T n . - . "
fti.cx y tut u-e of iLc jablei.. uie
5 1
-'L- li 3II1IJN
vii"rr..tt.,
' i'Wtli vrti-ou.
V DAY
"' "-li-iiitt..
iiuUt-uinii ri--.inkt1
Two- n. uKlil ,"hniin""'m,h. t
iliiU.;! miffcrmi lirmu...!
i. tniis
: !l,,,nn" .mum, .iM.I-i - 1 U-
-in . rtJJL!.
; ii Tit:
i a-i-t' .j . ;J J (
... ... . .. ..... mil ii'-
illli. Allli J nil. urn; ..,.
Iliunia. Ctwintirrtfclii'i- 'ti.M ,
hi
1-tc.iBBn, tm.. '"tttimfl -fli-tMi.
'i'"iUKrini
! '""!1ii'.-.ioi..Vre;
. .OIIllfc,'llfcii. Uliu
riirri , 1-pr.inml Or, ,BaUoii iilhtilU
: Mmi,. n-reiih-M"-'- -u,,im-!J!
-Till. ?:. tfii.lr.i;i.