The Dalles weekly chronicle. (The Dalles, Or.) 1890-1947, January 20, 1900, PART 2, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
IdX, SJLTTBDJLT. JANUARY 20, 1&00.
Impulse
Wheels
sin t
aviiutaar c w-2-J
. 1. t-uu-ui. li- wv-S xrus. '-j.
JhC fciL.lli'li-s' r!" fct tt
lift ViKKt -C r OtVt
Vi-r-Ai it . ti.uiii-- "-
m it-vut ir .i'-n. -J J? T'U'VJt
j' 11 loo: 1uurt .li U r 'ti.uint 1.1
in. '.l n.'j'. Ji u-SBt.. Tiit y i?r.
) iHJM'f ?i,u-ee 1 I ftbi ft: Vft-S Ii .J
HmT ilii OiWl. :: f
Ljt J'J. J in Di TT-tB. Hit cirk i tit ptt
-.t ti:.c 9 ,w iu-i.r
te n-it r ui. iul rwi vml.
: and Motors i
trvn. Uj fix;! ' I mTt t i-
PIX
iw isutc li-a itr" - Li-
Uii 1. V- u a i-i m
mi!? , tu it lua
X.tm hum Utt '-rr.ji-tirc lr
O. ftUkJ. C a--A V.:: t JTttrV'Jt It
X- 2..CC. 1L t- iiVcyj-
jc mat bini'ii? t sw: jr oiiJ"--
.il.fc .i. ai. tliiU.t ft .Jilt
X ftfu:.ut Iftati 5rvn.
a.tr - I.J i..'--uiiB.
Jf'c . xl -tti--t fc'Virt IX iii cr?
ti. .-i-.t ;rfiL" in. iirr ii
r.: i- pu-nu it j-;jj.
li:f wi w.irx.it.f jjamrajre a
at. Ji'nt'ii . in t -j-rt r-".u-ix-i
Inn ft Vtl iv 'iuagrt t wrt 1 nr. li
a.--. vin-aijr;. nut ?ii3iC
lea. r. t-Jtmrt 11 -.i-f J: eutnt u
Mil uu". i; W. u: cui.l."."J
fUt tt T"yi!:f t fVL.1 If ju. tt-f.-
Xf- ti X-t. 2, X. ?u.-,rrwrt tliC'
uc-'jl. nt-0; T lir a V !. .
rrtit:T tuiC i ll. )tn!i at " ut
If- ljughi, ttvc ii v-KBtid Eifmt
if ttuC m.eiic in c uy unut
vwl v u. rf.u't tv Ij'-t liL'U.t tit V tiit
ii. ti err it mrii'. i.fl tirf
Xff . 2rn Tuva pi-.ti rj.ii Sun
itff ilui . '.t: . tt, 1 jj-etrt ftt it
r.
IfcAftUrt-: .!,; 2t Cvt1rr, trt t1
tTB t-Jieiit ft '."J. VJCC
M"W"4 .1. tti f !y. swipe
4i XuVmk -liter 'jtrj imv '.v.
G-CrtimUg t. i'V Jf e.v!3e
44j ji' Mi.lwr.', a.n ti V
btpw m at fvi;, ftrut .1 vn-t
tHiv-T. i.tu tir vt l tr iy '.ti i.
JftT:u xl si j iwivvurx Jt-tliii'j: Crf-.'r.
A. i. Cntt ' t-m lava, Xr.
C K. kmsufi. 1 2v7 1, it ii s.-ry
tvtrr,
X ttiit-t jt irvtii Vtf'tVJt
X ft' sT 'J-
Xi jfc vh-iiXirt ft
jat i'-vn. t-. iv J"j?r:ait.C.
K, JC. 7- Jfv ft rv.vv ;
vtt-t ; i-ji'' iict a.
fcv Vit r,
tv v, utt s i-u-.rt ju-t '
in fwr.i..
iBl.i ;.; it Y'jru
I". M, !2v.wn I.'. Jti tj, .mt,
y-v-ift ; "i, ixtttig '
. ML Hbvrt-r'a VM Jvf J'-r.ri.i.
Ur.t Krt H. Te.i. ;, ktv
1 M,. J. M. i r-vft4
L-, vs to tr t. I
. ...
ft
fc Fr.i ftft-i. u lll(r x I
Arr, C., Un t ;td'
Uur -k aits. i;ar,t.
Fraftk M'Fftriaf.d. a fvrriir l.:ia
Mrf. a.atrt ar.-Ad r-r. 1
ia t in tf-a ,iiirt f tr 5rw
Ultt lot. tst .mitei, ij. :
safcfcltb.
TbH 't(ltt,y,j. jk-.j, j ta' aUr, 1 . !: ,'L- jtJonimortbenWinidtrftoce. tf
.'I...L d . j . . ' .... . mr ft rt U a v a . 1 liftr7 I "
J'Aaava, JtjHia -;y4 tjtTmmiit,t. YfliWA U'. ' "PPi Tab
M. Jfvf.6ft-ya t,!.td tbt ddic -o j' U: h i T'L roarantae. Co
bkr.r i 4 Vr L i j T2Ti Or 0T form of dTttitia
r r ' - e m - m rm tw . tm w trera a - -w
k a,., ait Mr. Hfiry Itortoij, J -t
.; rt?; fr&d, Lrderiiid. i raonin
A U ftixtT'4 filtridt Br oreaeot .
tv, t r.M.y. at fU e ow of :
kV'. a iiifti yt'rtm mm r-n'irr4 !
1. u i i . ., i
Mm M
i M, J'A.nvm, M-.0 f. Cfnibi ,''
a4
W. f rafck. Ist., Mthments "
era
with 4ue',t,g.
MftfcKf .
, nii
!'. I'ra. iw.icHkim. ai th rim,..!
at ba ii. V.. tt.nrrh In tU ray, u7" "'T't" and ian(J I ' " '" iB'pector of; f gr.rxr ooy. named Jobe Nana. He bad bronchi-is too TI. ,
Ta-d.y er.0;r, Jan. iMt, ,t 6 tcUk , - Atker fcn-Jr , Cb.cato, lays, "Kodol D,.pep,i. Cr' ,""e e time My hosUnd went over to his hmxwd Md hyH ,
jti-r.' (w,) Joh Hor. i cor'1 ' dr.pep.ia." It di-1 T' he)"." ,L " lm over to our house a few days later and saidh.
Tbe , rTI?..,.:,,otM,.tate H..M at r end . W,:.. t,;rwh. U -tat yoti eat and eare. indi.re.u-vn i T.rif ht! ,M .two "eved him from the start. W ,,!
w,,,r,, Wf), . lfH, ,., ; wtiji CaBada: BfKl in : and beartbarn, and ail forms of dra- .1' . , .7 V i , . 1 ttlick rf Acker's English Remcdr I re.
. rpt of c.onty for tbe ; WMU-fa- ' ' tUt Kcst been bestowed upon Ir Acker."
. 'l . Z'??2rt??f''" r-ra.teed to la. Clarke A Fa'.k ?'l n F-nglar.d at is d as ) Vl ? " L ni,ed S:!es nd Canada;
,.,....., se c.,.. rrr t.r.tho,. retarn bottle tl .ndtt
rearr. tl.e at of the cj .ea'e. CaUrrb
11.-
Ilii;. Viwr-.iUX. tut ft l-Ol
-uiinr-f iitt u : tor.-nit. r.v ui
ujiij" lrt.i it . l vnmCL "-Lit
l u' ' i rta .
y- ti.ef Ii oeiwc:
a wri'JVt jrnijueT'.iuu lira. .X;ir
!u?: I'irr jurt-it U- j:u l c-.tWiLKr
"itra-. ii '-7 i a inn
u-w -inr7'i vt." in i.k:t i w
(.yrei; r ta :c wti it fcinr.if
rr ji wst Ut rilil -JUl -it- tit in
ir.m.ot-' IrtS u Miit, fciitHuC iiici
j: nn riout cinie'&trTt'-Jim ttbt Kt
jrr luyt im'jj'j:;itit-
i uf uo l:ii Hit rc-.iirT uf tut-
C.ti V iu crrt- ;
. .
ft-i-rtf.. i. itwfct, ; fcav-S
' u;t i it et-iiMt ucr tr. jpi c-jtiCTr-f
Uif it. 2: j tjn r lias tu-
ti:xftn it x.imm -smi vt w -.1
i-.-3.eUjui iT-n lrr.. vj nrr-
. -'inijw .a .!
nwuvt? 11" inee aiull. u. j.j it a
H-af.cut jut tt-mrift -tv Ti !'.' tJ
i r .tot, vwi; i,VS'-W.
tr.
IC t i-jw-jtd t-rr ci' w, tut it
tiM i-t J-U'n. IfttJ likt Ij Ur:iiti'.
. 2! i ti.t, m lrf.v'we i wd
tM. ?-rt 11 tt.viai j K-xk
Ujutv in U l'jrf.rr. 1' the ir',yjt:-
til .t rtft-tt--. 2t it irf-J it
.Z iit ,,rJt.4 ,'sju 'i:xi ;i i Ti
, H.3 ti-tt i-t-jr tiit-y arrir
Ci--A:'.i . 1 Ltt it lrt 1-jT tt
. :' ix.tr?'.f U ti l-n ctftt-
.
Ulk.lt.
ty. t. 2. Orf. iifttt n
v! J. iu. ft.t.4 J2. -ri!; ftj. !:
-Ji.iC, tit r V,'S ft. KUi..I A I !.;-
ti tft :n tt ct'.J. j" ki.'J
vi-J f"rT ot, Grr, W.f.twrn,
f--A fj k:a rrt'-.. !-.t r-i.f
wn o t-krtii. O&'r K . V.t.
Cp -v?.'jcA. k ,'A br ii:k'.y A
U'jGWjjt-., irnrz'- 1
ri ljt tftjf at ti. "rt'aiboij Wr-
tf
A? V'tlJi C.arktA 7a k
ftr'l fitirft'raeit. :
A Grocer Says
Obv)
lu
"I rw rTT'ir In :-,
kr O. Cftiiu, ti fr'XitT.
'
V - "T - , , -.'1
-" ii i 1
1Pa-
":'Jt '"f1 . .
hZui "
Uiniiut Jr-rio ,-
I ff-arh opcn tLi-.t-if rM
Vnj, 1 tIJ y.ti jt
'"'''T,u' Low o-iitkly it fttnp, iw.rt o,
i f.nrm. I ruj,po orftfie tVWks eiAild
" tr wtttf mn iitw I
nr im-riMiiate oe. 1 woui'Ju t tfiink i
Blakeley &c Houghton.
II u
t firir jilux. r-ri or
it li ?i;";7Ji us T-;.?t J
ijui-t ir" 1 ; T til" urn t.t
lit-: eini nt-l. nt
?--u 2-?uv XuctijHu
J tl. lavui ta-C ?K.a fyn fit.
fcycmit rju7 isc mr2-(. tif iatj
in uonrr: mrr yt- et ut : lni i;
?JJ!13L, .o-jml, i-Jiwu, xn COIr-
ctJuiit BnL7 nidiSfejei ijr u
tirruitrB f. hSiM 2-t.r tUid
u? Vn.tr tiiC Ij 3" mil., w
i-os tijC pri5:u. t-wt ermjii.i o It
lut puitita. irijw, t-y, jb: tuid ft
kit is xm -1 jroi''S vmrtr.iVt. mz
Ci-riiA, i;-rtr-Bii. l.C.iui ki 2(U
a.i.irf 2-V2fcL J tli
c.-itn.-'.Xt ien ie'tuu in wiiicL
tl J..l.f fctifi JC il f Hj MI:p J
tt ;iiei')(L
Xrco ttii tjjt5 uf . be; iw cr-
t-j'ji.' r.:i K luft-rna ic ill
fciid yru'iin-f -
wuvc 1 " nun.
-"cl i 3ntcrvlceiix!i s lij c.i.-
-. r jdin
i-iwir r..n i rjtijir; tiif,
JT3.m. xJ nttr; '
-t J- a-S 5b. it rA i2 tO'jtk;ifi ntj
tsatt li rstrs iti fi its.. I;
In to Ty;j riu'jMirt V
tivc.i I jff;r3 is;
fkc"i.jw 112 le lartkiitd Is Tfrr '
Svjlt sbe. ,
: -i- M. i'lLdl, '
-3'J Jrt Co sttr C.i.
' i
,u -r Hki j
H Ivci.3 ttt ir ;;.-. ci. zr -id-
t'-d aw by tte . ut StnspUj
f lB -n ttl cf Ite Uifttjre tirrt 1
Bc!jr, ti.w hy toy Wl. j
CiUcJrfB etjy it t.i it bfcS.t tt&.
T;e tro r-uj--jT, hyrtp of F.jr. it tbftii- !
I rll "Linttr)" s t r Leaf.
la ttsrtirr t,Tr t j.e c kaf I-.t I''i'i
. bt it occcrTt-d ta tea to try ccr aurk?,
Fvt al.0 Lr. t it' a!", rrlt. '
cp C'Aira 'i-l-jt iiJ.w ktf !
I'uLLt Liru tT Co., j
Ojt. TLirl ltd Fe-tT Silt. '
3. 1. Berry, Logic too. Pa., rj, J , j
ato iJii( to tak my '.'. h ti t I aai '
rirfi i f t,tcx'yiii r.:r ry tt tn !
ti Ot Mrcrjte CtJgb Core Jafitr lortor ;
St.'.tA. It a. to ctsrtd tjy cti'.drm of :
abe r.fW Qxxkly raeTt !
31J Cort ewr, .d. croop, frt
- . 1 . . . J ' . l y-i ... j
i aod thrvt acd lotf troctlet. CbiiUrva
t
eit. Mci'.Ltr codorae it.
perKict ii,icf U uke ebildreo, I
,t'r C-. ft adoption or j
ca inJentor. h-a'.d writ to W. T. !
Gardcer, H3print0'JDt of tbe Boyt'!
i;,,,t .- . , n .
Uir.l"tM;e?f.:i
!ti tre ftold on
ret bearVbarn,
after eating,
. One littial
giTi imaie4ita rei:et. K eta
and 50 et. B:ke,ey A Iloa-fbtoii, droj.
I it.
L. T. TrsTit, (ft-nt 8ootbern R. B..
feflins, Ga., aritee: "I cm cot y too
moehia prtiM of On Minote Cough
jcore. io my. cat it aorked like a;
,cr,arm." The
ori!y fiaraiieee reitedr '
mediate retail. Caret'
rooif, - cold, eroop, bronchltil and a!
j
(-lark A Feik are never e.'oed (i'anday.
Dm iforjfttbit.
b ajr -va v t . i . 1 - m .. : . ' i
. i
a "MTTT? in a "V mPULSE W H KKL CO
7T.7TVJLTOHS, P?J2vTT!CG PHZSSI3, ETC
P. S. GTTrrSTNGr, Agert,
m5 TEZ I AllXf , -1XEGC5
i -i
14.1 Mil Mm i Esteita la?, en.
1 i
Ti rttac
Ship jo-ir
Preigit
Z nuTMmy
k Reg-clator 7.:t; p.
FOE COMFOET, ECONCLTY A2vD PLEJLSUES,
T'ttu; lij hit f-vtiTD-- o tlrf l-artlftsnf Line.
mu i'j imz cs'n fiTwiiiiit
Lu -:ririr
' mrrrrTrmTjtnxrxrr
rnmnrajl
is God's Good messing
' I ftl that God ta b:std 1. Acker with special knowledge to prepare
i iitci mai .ji -.as D.essta l T. Acier w:ta special aDorrieze to prepare
JJ1 "veschndre. every tine when tiey e attacked crcp!
it. ana 1 w:Il tell about my expe
rience. I ha ! a dar'.isg boy of four
year to die with crorp. My doctor
U:1 a.l te cooid, but the child
cjuld cot be roae to vomit. That
as before I knew of Acker's Ere-.
lish R emedy. After I did hear of
it. I got a bottle. When our IkUb
eighttea-niocths-oM gi:l was
itricktn with croup. I gave her
this medicine, aad i-skteof tvecty
rr.ia-j'.ts she vomited and wa ht.
ter r ght aaar. Durin-f th
e wia-
terhe bad crocp foor time
p foor times, and
it brought her through each tima
a,l ngbL I, myself, had brocchitia
pretty bad. aad Acker English
Ken-eoy cured rne comrletely.
Before I close, I want to tell yon
For Sale by BLAKELEY & HOUGHTON.
j EEGULATOE LINE.
. !
v tut H-rr Ii w: mr w Ik
So-. Di-I' C-t jr.
tr i a. m
"iiwoeT
T '-miimrr r'JZ An' u p -rt 13 jmt- t
fie 1 L- lir iij jraukUut uLnss ft
W. C. ALIA WAV. Gen. At TIwIhuk.
1 -3
'iC
:-c
The
Chronicle,
Th
Callea.
Or.
Job Printers. : si
VI
2 if nm.i-Ti v --- tun oul
trteM t:LiLuc iti:jnet yuunt
2L. 11 Hie out r Tti t.-rn Htiiliofci1.t.
73r v rs; t.
Sheris Sale.
A .rwai. jiff
1'J milt C 1. -trHifc Q'.tT'-l Kl8 r 09 1
tot-rfc- ou.' i-ie tui ti! fct.c zor itr
in riTiu: r-rii-: 4 l vuiie ui viper ax. u
; 5
tiit ti-i--wtT' c a waui. ni-rywe. ax 2ls or
hhsliI rt:iac mite ftitjT-?c it wic suti ;s -ft.
iT 11 a 3 w wt,WT
tL i-.i aiftt ftm-iui.C-'.ir m 14 nm-.t
ft rL iiiiTt ot ? .mniir-. i:. tr: hk ii-.urr
1 "Cim it u nri 'u auc ari aa : ft
TMniT o-r an- -ir.ur rfm-i iini:c i
Cj. a wii.i.Ti' . '.r-'ir'-n.. a i...
ftuttiin xut iiit-i: iuu- i,r j.
111U.C B" tlif r!THl.t:-W mL iT!W iik
lit ofMurfciis..v . kjHt ie s. i. a .
or f- - -uit-u. iind in .t 6a tc -w
lenii if-ift. Ti Cti' ir tii niiru:Mrt Sii-wi w
ii?r..tr ftiutl imuc Otueirfijiiife t m-y nr a
l.f nc.ilili- !. tl iirr lwr dttC if
linv it I iik it- Tl.t itiiRimir o f : ;.rc r-., -
rubfC ei; benx u. V kmtc whitij?. .
rin. i-i Tl .L 1H- -rt iiifc-wr n: 11 tmin
-eti uftrftr-. Tin- f'L t iift. tf ;m hhj-i-w'
rwcfc?. mil ii xr:iKia iuari7 ic ti .Lfc.
ms t Ux..r -ii-rjT?--irli-..iJ; 1' ;
i
Mud itTrnTT - w.tc .inorftitm:
0-.- r.i. ftnc ftrr unir O'.inifc."
ejc hits-ta lie uc tiuis a.f.'T
tjti ftltC OTTl it' im. tit rw ic 7i-Ni'i&--a.
i'til-a ki i'4..n u r-. a mn v'Ul.r. v-pn
tiiL tua m: N'fr.ii.iier
t'.'i ai irLir. :
i i
Adaiirietralor"! ta cJ Heal u:e. i
; ! if lienT trm ttrt tin- jmo!irTw.
3 r-- rr'i'iii. cii..i.ita7i(e -if itiie
1 ? tiift A Ajriihrtiou (mw t. frawumitt
ti io6r tt! Uf aafoiffkiii -iffxrr i-i'tr: i
fitMr l r atw H.irir. ar'r
ufi eritKJcc s Hi u ot tl Jmiarr. i:
' ir;H uifl iLr tlif iu. arj- irurr.
; i"t n. oi at vr.rfcit- m-i trrmt m Luft
:i i tit J(t.ii'-ii oexr.M roK et.-j. w-.a
c M iiiirtr 4 mug Uu JL. .iutrtwL
; 0wp,J- t:
j Ti Bii't oun-rr t4 zbt wrtrw tnr
I ?. u .ctx hJ J UiP B!7-t ! n;
i tu i'.l.fti: vu tf tn i:iruiM vir
i 4 twtca tfcfeT' s:'; 1 tl'WnrtlJljJ. triT i4 ftittES e
i rum li'rt a m 1 'ut B ijuuur nr
; ltiiL, ia nH.riT. irr- ttift fnu
U V"3' i"-n4 JTXrfci-,r tKiftiiO-ti H
owir-.nee J:tu' : I 'annmiiif x itm
IS? WO U KtI!HM (WMT Or
i fcouiiwrt Br i m-thm iitw tf.. is i,-t
: niv Jiicr i mct: 4 rmr ttirw :i!
; ill a .iimrts wn(iiii ,e a ra. timmrr .
Ciin. Kii rEriiii iijetm m- rrr mi
i IBnmns i ,4 itn-urs .:
t (m 1.J lt;r. iuid jjiie iw ij
jfwlloil). bta.liTllU T Kb 1(
: tV-rpjTinr iut i, is KK-tiLrdacia Aoc.-i -irlfft
4 lyeii. ki tin Mm wev-
i j t1 tmnnrt. u t-v-t w i-is-43
. f.'aSiiif j; ,i w.ia ft.jriift'CKa A4a.:in t.. r
T"t: ti lrrt. citt t f.ir''4 -
i i u ;,( ! io j. v ,
' fKiii rr. Ctt-.iu tm tt: erts; ftbCT- aew-i
ncuit-.Tij .'W tTe, Ek Jtm. f
1 it? yrnxm SiTtf i!mUi( ailh ntkrw'
i tc i.iS rtl mi mh .iud r so jr -t '
j Jr.TW-tJOB l;tr.lTTf 1. UT WT Uwi, 1 A .
j a Neii. u it IjfciW, vmepw. ' '
iJkid ttit UUa t t Jmm-. liwri
j ftiai-Ul.
J a a KntrtL
I Aiiii lur A4aurtrkjT. !:..:
i-
i Notice of Guardian's Sali ?
f Kwr it bTrt.T irirra ttt lb naT;
j tbe 3l::t mvi.tzi'! .rd -T;ur fuinl.ta e
: --t- kliB.L F-a:. ki:n.t. Aui iiratr.lt:
jt l da fti.il Kfi i c-rot:. triaorB. mi.i ir
; QJ i;w ria ot 4 forr, nil
j 11 r.ciit. t.: d4 n.t-i?i W L- U,w m:
i niiin ib u. th v si tw kii
J ctw 4 wr-tK Jv tovaoliift n
; t. a', ji . tif mth l-:i,r ttrr t;:h .sit
. cm ic nl lomd f a.a iu tftiid. it r
' Tt. UV.
Ift!4 Jii.ui.i-j- Is lira.
WJLUAM JORPAN. I
A' 3P-t Giiftjua f
Administrator's Notice.1
I t. .,a. v , , ., w
j Ur ol Irr,itr. tft, mil t-T -n.'hTirc
J w-t.t tuf m wi id th pTufrt t.oei er ai: 1
ItmtBUl IS f.ti '1 mr ITri
lilft"B. la TS In!.., rrr.Mi. with:rl H
i.t. tin tna ii Ut pf thl iiocire.
lId 1ta lift.lca. Urnrm. Jn. 1. l'WV
. . K. A. BUL7I1pHK,
? ' Admlui.trjU
Executor's Notice.
NnUrvlabenbytialhftt Ihe eotintr w'
of tti tt of (.in-Tin . Sun cnunlT.
ft. ft rjuT ..urj trttrn Uuirnli7
Jh aiHtrniirinl lb rrrur Dinml :
1. wnl and inunnl of I lb hn-oks
-d. aid b adminlairr Uv lb ul(,'
ail lr-aal. Ail lx.n bavinc rM"
ftCilBM aaid mate ara r..Um tn pirM-ul"1
am to m at ih law off.cw of ( .iiu.n w
Am, In liallra chj. (irr,.n, ata jn'tr oo'
er. althln tn mr.ntba in.m Ihl. dl.
lerair ti,
R0I.AKP0 O. BRf'K3.
IxtraUx of tae elale of l'alrt Bro"'.
e-aKl. lirrii-
ADMIXISTRATOR'S KOTICK.
it h-rir rlrrn that the onl-flf
hn own r-l-nrtlrO f.r th ismnlr ii't f'
Uit o( orrr.in. Utt u .w, .ir.,. mliii-lm'
' ' "tr ! Aniiina jrritm, rK-r-aa'i '
pra-ma havlne: rlaima araln.s aaiit .li "
h-Tlij- miti'l, to pn-nl lhw lo at
"fti-a In lb i,i! Ur within l ""'lt'
In-m Hi i1rl t.frr.,1
lrrtiU-r 1.1, 11 .
If. T. ftllU'N
Floral lotion will enre wind cliapP'0
nd mnbtirn. Manufactnred by Ov
A Fa!k.
j t
...