The Dalles weekly chronicle. (The Dalles, Or.) 1890-1947, January 20, 1900, PART 2, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rSICLZ. SAXTEDAT. JANUARY 20. lCO
crr niTT.TS "7TEEZLT CrTR:1
i I c
. ..
4
V r v, .to- '- t, -
V t.-ly- .11' iS
ii v :i"--.
f . CJJ
t rci w wm. fc-r
mr i.u luu-r x i'lf
ui5 r 1: i it v utp-e
Lifi4n.ui BUT livyftl,- uu
3t fcjj W wtirtJ if! -i t-rsai:
gf t t-.'"-'-i- u it
ftLiii en Iler -
M liC.IL..-C it-
; a r it, miJU-
' ' " u,5 2nr ur.i i .r-tC a. c.Hf-ss.
.tijijf":!.!.: II-tl'E;? jl :'-t Ii
raj
II
J TtiS y.r.IrQr ii ft
aril 1: ;!... li-jxi, ft.;
-'Jl-.5?2A1 Tilt- filL'Jt MUlr-
j t-crj::.
vo vt n-i'i. ". Snix. ic? 3iiy t I.ni.tui2ti
vuf-t Iryimil j. n iun ti. -r-ii. iu7 J
wsa i. . fci5 t:ii..u-tr- t-t-'j liit-ir tau fri.-. iC iL jra iT
fci'nanct '-un. vii Vi it Jin 'iit rMit ar'j iiia.tr t
uuj vut t-.rti.j..-t.-i- -na. j jt Jiniit uL-iivu. i..'iz-
jul 2ui i ". cui6 trur.t ;r.T,
-tri.Lw' jjvju: cu . fct.fi Tf'.um'A
W-ff 1-rt.a' Ira- wo i J -
.- - - r
u :i aw ! tp.ii
llTTii-Kfct k UtJlAl.t .iia-1
t t!14 tii.JI. li? if 2 lijll-i
j.r'T : it.t lZ jt-tol v Uiiixt tair-atS'
iuti I."j'i- L.iiia. ai la'rriLiiE
nititxrjii. Tit j.irj''.&t jJ lia i.
u! Kiunt-. is. itC t.r j tr.fnjc it
Il lu Ifcauen4 it
Treat i-t tciirtC 'iaj ji i:it Hstna
it, iit li ttse it tiff t " if tut
ytUis-'i EU'.. FiA.t 3 Itr it
fcprsfckiiie li ii.tr J!'3'u1hc liitx ii
si it Ti ijif 4'juiiLrtit en-
r-ryiirer ett-rr cist :u: u 1
Lk t-otjef- 17 cr nut !c
xn-. iu xiit - c "n, aiit- ut
urtit cat a. 5jri.it jkti!-! J
.. .. en:-.:;, -srd or yr-ymei K ti
j.. ii.frr-er.. ci-t ntK c try
Is! , .t.- Ateir fXE bUC
SEEDS. SEEDS. SEEDS.
l-ic;
IlT JftCMTf . . . .
lA ril-l.C t trj'.Utit UL llit jUJ'Jt
if li x;r Kt JLmti'ax. 'vt'i
lirt-r.ft II 5'jr-n. ft 3rtsiii tut
brint. fciitJ it tty" iur t
im tt n l et it c,.5 erj-n tc -..
j.rii.I-'r tit;';,.1 iiit-it. it ji-a.i;rt-CVn
vut; it fc w lt L.I
liit fi.--.i--- L'iii if
rtoa. tai.-r7Ji.c Jl-
j.tin
X J mm, X I', 3rJuiHri:irai' fcts-
li jrr - -
2 l,Ty-r It Z.U jo-uitaiUii- ea-
r? iur t j - . . - -
A 2.t'r t ecj-jiLit ijr
tc;
O I I Cu tuwihrvt aid Jtii. -
triCt-'..;t tif Itrt r J .ii. wiiic.:t ts-i-ig . . .
otr-jiem ijroe, JBnisr
! C K'.f PK!.l.tt-
ffit Ii iitm-ii.iivt t -ie Ln-niot 3:cii'jLa & i-.-Ttr Co, o-
ttti-T ta JfiiJ Vfliii3 "l' M. i: JjjjI. it ua ix -
" Jit3l( . - . - - -
I: TEtr i cxjK-t,1fcd liil ft tfn.'lf S a f rir. tiiwJ Xt-laon-fti
rtlfeiiir I
zx a:
e n:
14 (if-
:
1 s
Q
m
m
o
Xeg'j.ljc
A f; 1 1.2 i-f-Tt
SEZD3 IN BULK.
rrl i-kr.-T',
S; ;-. Sttc C-'a
titut ' Lrrrwt C ,
A ait-"i3rt.i -.:ti uf ru.;.'tftal Ftcj Gr,
i.'.rt --. t t- i l cl'jse ; r-rr ijt CAi-H 4 I -3,
J. H. CROSS.
tc!
ft:
SEEDS.
SEEDS.
SEEDS.
I v.
The Great STEEL and TffATJiFA
BLE IRON RANGES,
siv cu7 i'.'-jr'rtS tf etj;i'
t;I XtiS Lt-t it jt'j t1 iit
i tu-rrv iitv - fti r'rv;i. tti
t.;.iit tiitn. liitt iM.5t- Jujrib'JV
Kit-tl utii"i a iiJt mrjvr i'jf L'.n- Vtl
tC M.S. ja.i:itii.iii ti ii iti.i.t
L-tt Jti ti t-:.t-i.i; v.'ftu'i iit irf 'j
;tt - Tit -iit j it iu
V T;.t;. ru iu. it u tttct
ai5 I. ?.n.I!- a t-rt tX 'Jut
V. . 'I Jffflt1 Jlrt'"ii'.'f i.if 6fci
uif ft :it fcii'Ji.
Tt-tic ';t X n,:.t lifcs t i,f
it..!, ivtt i!' i k'.iii'-'-uti.r
j. inc r ; tii; t tii-.:t i w
lt"ti t it In- yjii'.t i tuil. !.t
H '.ii 1-
I.' -;.'.'. fttti t'Jti-Jitit ft ill
ttW ".! jfcft ttiUlill! 19 VjZUI
v ir.i n ti Iua l u jrt a.--:
,'ii-S vi&iruvjir tet ttktW Is ft'.f i
i.ut iiit M-t iiVT VlTlS IV it i-ye
ut-!iiii ir it jrvJtiit '.-j f v Iv
tut tuijijAi Ii 2t.it . liit-t II
S'-ji--"'-!!' -tt tttifi Hiiyu.J jir'.'iiit
Iit inj r oAsf jr.jiw jax.ietn.to.i
fvr 'ii': tt. iiU-'r, ft Dti;t
fb'.'J4 IS Ii iht.li .
u.4 in, :;t tut JfT. ti t
. - sl fhtiu? " t-.-ft ul .v
tiAi i iim'.t Lit mSt lt S-viit
ft Vt.i tut fc f'J ft.:
S'-ii-i.-r. i yf w .f-...Mr.
.'s J v l';'' j jrjt! i 3
t.". . t.t -ijf-v-. .f s.. jt r nu. '.
',5, v. a.'i : .-i"t r..
war.-.: rA.s fit la' 3 1- . 2,-" j. fcfti-KOu.ftcjij..
..'. -.y-l.., IT T'-il-lltf!- ii . . , - "
w-..- - , - j'jlrM!f lit it-TVSWVS tJ 18 II
twft-r Ii ft wi i-' tw..ir-Ji
ST H iYjj'tt-, ftirfitwjr, fttrrioet
I
'X k f.iXi;'- 4IjrtA.iit Tl-fJt'tJi
Ii je-'art.-: tit LLi. hi lti5 Iv
kil j I2tl iifi'-iitj f ..tr ii-.r tar tir
2iv2 ft.- i tiu'i:;t-J t'.f jbtSj
'.J fttT if tVfi I ft wtiMc j".r
ftt lin-'xv Ki.".wi, ttit n
itV't 65 iv 1 tt2 J.y lit truj t
u i-u.T. It ii uifttiis li
i.1l.-',tt ft till liit VttU. itit
lwt ni'-w-i. tiiS lut w?t '. i:'..i.
4 vjt . iv I : . i'U jc.'Xist-j fir
t'tittrt ".! iv ii :".-.. Mii't lit
Vt t;.tr iv t tk'.iiflfcd
ft-: a. Ii t-ici'ji- I'.r j! jirjit'.!
litS. fcfti'.l! ijftt. Iitl ft JTW:,ju if
ItTy'Tfcd iiifii HtT t-tut tflt'-
if! n;f -.r. It tt- tf -fttr ii;tti
2-ti.itii2 tii'i tt v iiicr jittl tiiL.C'S,
2-ij:itt2 ftovi tittrx.f tv; 2tittt
ur tiittt 'j fi f'i frvtsi ttt'.t'!
fvr ;i.rsJ'.i.t IVtit, Grittjr
ti. -3 H C-Ur c.-i.:itIiJ EiKtvt
tiftL.vi. ftit'a tgiiiittl xv .lr c-'vfe-tir,
til iU i fLvvi-.T f-j Lr is gtV
ti? f3 li L't'Iti R'-titt
I'ti. v.tU I t-';ti t tt
t ttlrj ii.r fi,4 iii. Umt-JfJ-:!
it i cs JOJlf en ir os
ftt-'it, ftv".i4 I- cvii jfftr tio
J T i r.trt, Hitver J-jt Cjci. t
IU.1 ut li iinrtn'.n.vs tlit- litre
.
Ut 'iri li f'.Ttrtattl o? H c 34 J"
' r e KurritM . .i
Ii iftitlifif hLtU I "-t3 it Etiii K Z Ijt-: , innd 5 jt ic;r
jrbi jerwu ti Ii ii;2il C Ltoiirt. eti-x. tx;i, saciy
utj c'it-il tt'.ii r tit!; !- Cs.-;.inx Fuvi'.
2
1 i
42 1
III'
ti5 i'.-ft- ii k':ti.i fiikH 1
ni. j iit tt-i it lit rttw
H-t if lit ft: T JO-i'T Of ti
tit
I'.rm&ti
Ivrrrvj!iti
Ctfca-r
.. U:
-tj Cx. irt-iti.
h A A. Ef'. 1 il'!
H:,cii?r: fcrrVt X'
lit Lri, tre 3ur ffLiin.. 14 i
Jit i D XtrJn. fttrrifitt ?rijo 1 13
L'tJf Lt-ifi Cv, ;-.a,ir 12 IS
Irti.p'jrt .'s2ittr 4ft
v. v Tjc. . . . . t... C L H".-w,rtt' rtiirjd... 4
K'.Z.iiW -ftiH I r.'.'a!i.i!t-4 I . Kt H'.o K.:. O. !ca.tt-r 3 fr
tt4 ft H IKIte U C"- tf tTfT d:tri..t 1 05
r. t- tj . ' i - .
Lnrt Lite LciLlifr 4, .'cz tr. .
Mr. llixt '.-ttc'. ixtt Mr. ' I t. fj4 to
-. . , i r l. , . . - i - . , ...... . , .
JVTajestie
Are ilADE TO LAST A LXKLTI .CT. ad are"
ignT.T'n'T.T rtrr at? i t-v vr
.i
$45.00 to $60.00
V"L:tL U a fav;::g -.- cur cuitcmer c-f from $15 to $2-;,
ovtr j rice -Largi L y f J. J'crs f.r ii.ftrior range?.
tStltitT of Hit COETtti.CC.
Isjj sd ti;ri Aid S-xriHj, con-
! r; lo ' ion fcr ec-ctlT
L E Wiiitr, c&rits ior
A WrjKt
M rua tt'owii'jr, ar;i Jor
Mr Grtea'y
Mr D P Cri-rt,tiitj I'jr Uti
(0 J.
4) W J'
S3 W. 5
StLtlor l'u:rtr tjiwsuti t'
tjtk cf Ag'.ltftl Jo' KLtioe u
w't ft-ptWk. Sotth Dftfcct "il
ctfi in tilt i! I T-tl ftt tLeekiliett' Xrt A trr, etritf iar K
'.;ilutj.v a si ti Iltg
Kctj: yiz.it to iscti' ix.Iaie Li ctl;.', iia.r-iJ-'att:Lr, p
9 fcacfi. nf !:; tsj-rt
T , , . ;M;tr4 K-ftlvt. crJ
Ua 1 xi'lrtt, t lit ljlzox T.aies TV. "A''h, rtTs tx?f
ff "Slit- 1.. '".r."1- r..!.'..rr," )n ; I.i Wtwr ft'ttk. t!tr Ittt.
, . . , . " , Mt 4 Croft-, tcpr.ii lr rvfti, 114 IV
JaI w:tb. I; it greaUft tcmtsry Root Mr.tra;rut:-jo t tajr 3 1
Write f.-r i a:
flIRYS & CHOC0E.
Gti!t.
P Oii';',ttj'.tp-r, !ivr co n.J .
15 51
ST (0
23
4 h'i
5 Ti
4 (0
7 i'
2
11 'Si
ft iJ I J'.t f nv.t , 0ru.LV
fV.!e it iithftiClo.'ilv "he
;'i ,'.ti ii tttr t-ai-tr t;:'.tt
TAi4t. Of to-fte ;a ti.kt caw lb
Ut;--3 r-ttt ftv-IJ 1 Lix'-!4 is
a L'fc'ij p'ce ic Ktg.itb Littorj.
.;j i:i fc.i.l.vJ ia n
'.-i a
Ti ft.- t.tt fivi ?''tj
frvwi fr v -ft ttn tit at jtt
r. I'-ij
t v-v-vi.
Tlvt Lt;tj,J. I j i jxjtj'jii '
LI.i ti i ji:ti'.; ttkltg ti4f
it j.j!i.g ty-ll f',r Lft;f for
!t ft'.r at J glft-itg M t &; of
itr jvt.l ra:rt. Wttj tz-
5 '-
J 9 25
5 0
6 li
20 !
diKU to r2't n l A:kia. OAK foal SJ t'j
frit A 1T- IQ! L M lADtM
tiao O I I .L, txam : g iuirt.. .
' ii Vcirtf, lcrl ai.1 lodirg
tilOWf
r. " .,-.! - J A OttE'f;ftr, MD, tvrce-
Br) -an t f tit- L t;K-l Si.als it at tMlt , n.
tic init:sg of the wV. TLit ftts C'jJe E-.noeT. tof p.if pasprt
Ute m 1 5. Ia veo,Ur of that Ku Kti.r, :,f;5, .a4ry -
ear ILs ta'.ica iLvi its Joa l an l it ! It
rot is tie ksst
tie dcif:ot.
C. C. COOPER.
x.jriicTrtit cr
High-Grade Stock Saddles
and Shop-Made Harness.
ttitrt iv
TLl, VV,ii Cortrt, at d all artlc'rs of sailj
ke;-l in a rt:-ciasf l-artst Hip.
X'Cj ft
THE PALL!?, OKEuifX.
This Stamp a Guaranty
rt n Xn.
MAKER
11LES.
of Quality.
iMrtH J Part-at, wit; lir Mrs
Aq2U
tr av j vo4 i f't i.''at
? r.i Itr. Ti l;;;i:ti -t-tn ;.t t'ww .a rxrc . ii t.i ue iittrttr wlo are for wl, izi & Brotiot, aitdicice f.r
rft: it ts fftif; t v4 l J ,;3 fati:. Mjtttloa at-1 tgaxtt tl'vtr kttp '
c.f -.-.4ftftft. atts its tltj ttair.'j U at a mjfforo tie ix,;; U,: jear ti JbatlkiLiWtio'lhl
U4l.aV:.iHi ;...!', i alTstT2 ii(tt!Ai4 ftit'j c2.SDl UerLf rat'.c ri.'t r.f l!. V.m! L'a.i-
m st-tl-ut Si i, js ,t'!r t '!o
t, if tU JslHf Ittei -t tv ttaittait tie t'Jif will K
tU
lkftd ftr
' VTr II W fiAfT.K L.ri'invnrii.
liLUtt ertr cct
i E'l MartiD, b-jird r,i( B-.ftnjtn...
J 'A m H';lr, ti.er:ff friierman Co,
; 0rcf tt k iJxilh, etspe ftie Greer
2 w;
5 15'
6 9 !
V, 00 j
10 20 j
1 50
C. J. STUBLING
Wholesale and Retail j
Wines, Liquors and Cigars.
Agency lor the Greate American Liquor ;
Yellowstone Sour Mash Wfiiskej'
; vl L H.Urt at-1 jj. Ki'-a ftLkb tie to tare . ke&
. Ut f!-;iti4 tltt it flail f a.t4 in li t csm;. Tbcxttic!.,
...1 1 . - . f-'.r If' C A' rJt.m i tt -I a(.Utn c ,
' ' . - t.. .... CooCotex.,tr.eraPlar. of Annie. Go tOD. it buttri Greer
t:X ll ft&4 UE ftty 8x1 -'"i' " Mft n.j vr u. fjj,., 0f ujj H,11? i Pi.;;, i Pone Bro. tiood fcr paofftrf...
jtttUr ftiii p.t ,t.:tteirj "r'i Jr ttc cwlaLt.y In aie
ftfJ.iz f-i t is ti t axe tire " es ituX lLtir
L-n aic'J,'E'J in iLi
For tJ,etkVeofalouUful UtefltioT. . T ... 11 V v -i,-p'",r"
H Glenn. framii,2 ami 9W
23 30
15 00
1 35 j WHISKEY from S2.75 to ut ier itallon". "(4 lo 15 TerV oid.
lLat it mhi L j!r.oif.,
'o tt'yftrt r Lat rn
.v v. . K, fjritjer, of 1.25 Hiarl at., PLi!- Pone Bro. ft ood fcr paofftrf....
A'.y in ftkw. vleJpHa, Pa., t.en the fosnd that lr. ' Irw,rj-,,nn C. tnpf.liet
.ovition Lat KaNeftDi lor 0tMa3plion i ftVDKfti .eVl
Ui ir.etar.ce. t4 P-ee. ewe4 ter of a hacking ; ,;cM
ONLY THE PUREST LIQUORS SOLD.
COn-
!.! I nrln A'! nl .. ....i:. .. j 1 C Ktim. pnnrlr r fi rrf-ntpn
Atfil vt tn.ifiv fota t ite in-tteoiaieijcct; iter are ettao- i i- ,.
- - ' --' - ...,.v. uy iic.u, liii me j n 1. j,.-. ,.
ill tr tU nwaa'i ril iar'g rate'!tt LkL iroaitee lo : r A ti.a koyal Coift-'It eoon re. I I v, L . V- un'J"m"
iHPOETED C0G5AC frum ;.00 to"12.00 oer mlion. (11 loWnolJ? i
5 00 i CALirOESIA BBAKDII8 lm SS.25 to tO tO terT;)on. (4 to M Tear Old (
.1 IV, : 1
1 50
1 75
7 50 I ;
4o0;0LYHPIA BEEB on draught, and Val Biata and Olympia Beer in boU
lUDOrltd Ale and Porter.
7 &
5 00
S 50
Jvoof ll tftt.lf Uen o JiUle r'''!y tifir couotry in tie ; n, ti pain in my cbett and I can
kK. .04 ,,eutl the tuiUlHU 'Le. 'l S
cC4-t,W. For aevertl Jsji ah-;. ; J like tcondi'cj it pra-seg throoghoat the
vAttXr i,Uh Lm Uen tuie!y l "'ra-an jof , the omTerte." Ho mill every one who trie
knoftn of tL o!rationt of two sreat eIt,X:rt'C natiotal convention tt,y i Ir- King' Xe Diecovery forany troal.le
ftm.iM; .i it yijeM troik, T
great ,eIt,xrt'C natiotal convention miy ; Ir. King' Xe Diec
ru I meet on Ju!y 4tb. It met later tbn j fJiWtf&to
Of the ;
country Ure the war it xoinz or,,
or lone. I'rice 50c
' l . T. . , .
rl!y !oe lo tU ;toation of lU "", lcor br,w- n tow-i H'iOghton'f dro ttore; eTery bottle
ever, the iJemocrstic nttior.al con-l'rl0te'J-
n't aitfy Vt the ifoioot and on- rtttMa d,1 t cotne together until j.
ortcedeLle'l tetfrthiii icairitaineil . ' A"?"t 2ib. 1 he Democrat wete!
W E Garreton, caring for court
hoae ciock 24 00
I, A. M. Keleay, Connty Clerk for
Wasco county, State of Oregon, do
hereby certify that the above and fore
going it a full and complete statement
of tbe claim pretsnted and action taken
thereon by the Connty Court of Wasco
5! county, Oregon, tilting for the transac
tion oi county nuaineti at the Jan.
term, 1900, thereof, cave and except all
claimt the salary or fee for which are
lr nz TTf-naratiorift aimr.lT deret.
1 U tafttt cue, it iht t!.. Uriti.l. fct ht I'". U'tJ re tlar. i ?i?r?e?T''u: V"JP r7 Pp ff1 i provided lor by etatote.
-!-.. . - i -u.';u miiutrT". n lue zneini-raoo and acotn- I v; .... i - - i . , ....
re o.atotit and wobably ty tbi'TL,:T wer,! 'tic? for ometbir,g to) k., u.ii,K a f..rmreKmu. trouble than ! ' ' nd and the tea! of the
-t . coSI,tbLive,t-nU.b:cb would Rive tbem an!-- Tun',
,ian. w hith, thoub teceari!y c-t-; ,Mue OD ,Jlc1' lLeT couM apjal to : and wt thy. r.huh d .-.. ootU and ! nxu A. M. K tut ax
j and will cjti elzrrh or cold in the haA ' County C.erk
i .- . .- . ...... ; tl.e fYiifritrv wilt, by , r, . . .i;,.i. . '
,Jt w,., i.jix.iui, anu uitt the; ,Dd win CJri ourt or o,i,Jiiu h.
lvtr i!l aeon teii,, if tUy Lave ce " c-bance to win. Tlcy ; ily an i i.aniir. A tml iz win be !
. ii . . fnikirl i.ft- l'I ftr,ta '1 1- -. ii it . !
not already beX.ir,, to !owly, ttub- lIje 11 B ..i. Eli
U.l a,'I ul!r,ly retire; and thtt ' 'r't,?ecl'v CX!,,ID? tbe Union . Tl.e lJ-aha cirt i'.hout tin, d' n',4 j ,ute of to,,r bealth at well. Impure
i . . I imiutm r.w m.ru r.n I.. i i. t. t . i t .
JOBBERS IN IMPORTED and
DOMESTIC CIGARS.
Headquarters for Seed Grain ofaii kinds
Headquarters for Feed Grain ot f n kin I
Headquarters for Rolled Grain, ail kinds
Headquarters for Bran. Shorts, stifflS'
Headquarters fcr "Byers Best" Penile
ton Flour.
U.i. movement w,l! be tU lgla,,ir,g 'm'e ,n the early jrt of that year, j eB ,r pf"r"1 ' '
A ibe end. whkh will U .... nJ therefore tbey dtdared in their! in? n.mrfi.tir th r-infil ir.Unin,. ! "7. '! ,ow..COII,,,,7.IOB' pm,, nd
H....or.tof tbe Tranevaa!. M'tform tbat tbe wa, wa, . failure. Li SZ4! w S J .1"!
i
Jll'.YAS I'AVUIIS Fit EE WOOL.
The fact that Lincoln carried, twenty
two tate in that year, an-1 Mc
Clellan, tbe nernocralic candidate
A Q.-iMtU t-yjttA William J. only tbree, tbovr bl tbe Acr.cric
lir van oi lt il .( ii. -...l...i- . ,
, rn-M ie wjougtii or the Democratic
f kit th-ciSon at liretidcnt" be would party ar,l it i.rinciple,. Tbe cul
faor dutr on wool. Sir. Brj.n ! look for a similar outcome next
lattr to rt jind.ate tf.ii tUterxcnt fall. Tbe country want none of tbe
ONE FOR A DOSE. ID 1 1 I ft
heaithy appearance yoo should try
Acker" Blood Eliiir. It tore all blood
d;ete where chr ap fcmaparillat and
: o called purifier fail; knowing thit we
j tell every bottle on a positive guarantee,
j Bitkeley & Houghton, druggist.
Yon will not have boil if yon take
Clarke A Palk't en re core for boil.
fsabtcribe for Tbe Chronicle.
This Hoar is manufactured expreee'y for faft-
Wa sell onr roods lower than nv honte in thft trade, and if yoo don't tmni
il and get car price and be mnrinrnd.
Highest Prices Paid for Wheat. Barley and Oats.
ca
Crandall & Burget
DEALER IK RobeS,
fill kinds of undertakers Burial Shoes ;
Funeral Supplies embalmers Etc.
The Dalles. Or.
i n ; ; ;