The Dalles weekly chronicle. (The Dalles, Or.) 1890-1947, April 14, 1893, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
THE DALLES WEEKLY CHRONICLE, FRIDAY. APRIL 14, ISSa
THE BIG STRIKE IS 0.u
Mqy ELLEN
Varr Cjca 1 u e r-f
A OUNCE FOR A ROW
1
li;i:u. The lctr aainta, aho riui aw, ta r.rra. ver .J vrea torVl ia iwt.i,,
acarory tiJe O h.l of avw, ahirb Xtw Yot, April 12. A tparial cable ju eartace tmcgS the twain dip. led by
t--r !r.r-n l-r, and jeoc.ije d:patch aay: Cnw roliLrral Inset.1 a nite who knew tbe fx.!. Tbey L4
- . - -- 1 ,i a.
orBcn-tu-a. i ia rtvai ; liillLi
nrmf fnU-annoi frota, i'mtm vuf
raeetly Bith lips kctvora that poa
irbtorxt i t fe tbes.? Oret.ie.
1"T
mCTTHIV. IS OriET SO FAR;
Tfce Grtatot Stracfl will FThhiMt
ficfra Tbmt Tniej u Pre- i
vest Vm Yari:g.
Cexiwi. Apr.; 3i. A l U nst; cnt- i
anal rime pohkIuc ice tbe world's fu the i
1
bi eipojiniaa tjiy exroocxtrred it ; -''. '- V; J .'
taea ia 5i rr.jf hci'r.'liTTg trade qtit ; .jl--- 4
wxirk, with the proper that .9. nr i fft" .
cifht ijia xhra hricrr tight. Tbe bo j J j 'ojj jm" ff i l' "i
coETi :ze 4 the eipontkaa aSciaj '".vj IT? 'ft
nw. aiir aun uiu
; THET AK CLAIMED BY SPA1X
Tke Afiiir Ma? Lt4 l Grave la
bfaautuul DSicaitic tbe
nd are Yi'.calie.
TOSSED BY THE STORM
i Miii;p, April 11. Moca ea&teateet
i caaiieJ be ly a 3iptch to ibe effnrt
, tLat Japaa ha ftriard lie Bel)r isl-
TLii Ttcp of talaaia ia tiie mar
Ktvxi C:tv. ApriJ ir.-lUt.Ura Kaa
ui and Weiern Mifiri r-. :J
by a erri!Je cj-cloo lt ek. TJ
ftortn j.ro:rteJ I he irr ic nfr !.
rertioB aaJ l;tt lefitiiJe w '
tairiaWe. In Kanaa tl r. r.- -ccreeeJ
three ter it coocUee -ea.
near a." I enfferir.f mere
Parker a aJxiiOat lo:kI deti -.f
hcu were deaiaifheJ ar. i
i NotUj Pac-fit, and cla:.ned t I: oof
jtopaia. Tbey are.) n-iiea r! of
' I'jTt "' t,in i'.na at tLe ae:ero ez-
frore 1J.'T recked. Tle k d ;.?e
U UOiered lo tare bees freat.
coffered neTerer ia wmked loae, '
tneouty of the Caroline archielafa. : aithoct In of life. In Ue a-i;a
i Tbe ialaada are ciaimed 1-r the jo-1 eantrr it if reported ereat Laror -
that lie 2air a sear ii.roeasi.
ArT Tv" 1 1 r. k ax-ti.iri ak I . - - .
" yean wv a a ciiai u xamera c , , . , t ,,,. '
U-i ka acaM beea tbe raw ia mtkiraT Kluni f -rtV and . i " i erai uw
. l . 1 ' . V . L - 1 . 4 . .1 m. mrtr iwn ff It- '
! wumirr wiim low j : lire luau
iard br rtit of diacoeerv. Tle f jxer-, rrajjvl. Ia Brora oooctf. ia tf nor-.ii-
! or of tla Ptiulijcoe islands lia ect a jjm trt of tbe tate, it i a)d er-
vert damaged and n-any
tbe earetiKv traobjes. liri Laee heea ! Vcisfaexl tbe rnccCT jia her ersp of t
txvtiral rat-net. ker n?iujTms and
lvr ttrtlitirai trjrecirea ia the raa-
peji4; ubccw. Oa beiuuf tlie
EXTaah:a &cixjt it vu daimod Ifat
tbe vorkxbcffi aeee tit "re irala ol
ti latt Sew U.t lie iarrr ia the
cacjiietirjx if tbe work Is ktwtm tbe
C2;:si2:a tnatageaueat aad ta ria:e
-tbe af-wiiie.tt L:ben made -r iasif
iir tbfci 5 tika meta t en jlred
ca lb trccid. IVkew were placed at
H tbe t-itTaiae f'jrt ear'r to vara
rata tbat a xrike a at cm, aai to
bvbjr miih tbe ax-ex.kB Des w jjia
Ibem. Tbrr iabured aes5aocf. an j
icar"T all tbe erkra nsa oieyttd the
e-ier to etr-.ke. By I f. n. fnl.T 0
were ocr, iacCadiiivg jrtbaWy tt?t a
iciiea tradx. To n.ate matter verse.
Japanese or a4 i not :a:vl. The i e.- j MifMn-ori ;x At Marriew
ilni hare atoot 10.O inljabi- jjoo , m blown dovo. aud it
There tu tntuh dau.afe ia
ia l-,
para tJ ia her Mat. Sbe is akill- j ustt, and are Trr ferule. Tbejr Ktca-, Urrri a number were irared and a
ber pi j.rxir;X till imer and n 1 . . . - i - . v : v 1
- I .,;,. , ojiJEK-a- Tti u regarded a a -tj ,
. ...i itbat Jarn intend" to eDcroarb on tire ,
after bi defeat, she fi.Tri-.id in it. 1 ? ;acili jKOsesaico io tie Pacisac. The! S-t. L-c:. Mo., AtrU li Ti-orxier
are rrrted froca a' I f 4ut of Pera. Tie
' h-i-ks li--r Vrr ao far rerxted or- '
ccrred at the ua of Cateraw ad
Cbie. Aa ared Kir of aoew, beaJed
Ceoeral Eirera aad a tau ftaaaeai ;
a:take4 the fovtrout fa-". !
"Yira Pcin4" va tbe cry. The at-1
tark ;-a lie rlw -r.a at 3 o'(Jils ,
ia the tJseranr--. tr rmf laeted
at:.; I e'rk-irk ca the jVixax day. :
t L. e oae ix of tle ! Iwid lie '
5 . aaa. aaoibre lir lwf-d the (ot
xt f-tvce. t J T jeja wee
tred at tle i.2kt'' rr3Vaoe. Koaaio
Vi-'.x, one of tW vir &-r.i-T- of t Lovee,
k.-kvl. Ji at t?e .2 at atoct
t lairet dcac :5 i t are,
tli.jt U.f inadrr K'.JI ""Kiii
p-reraf'.", tt ir.j i. 'ad heeas
rr.i i. tjyw-i. o..d!--elarse4
: tre ri4e. 'be real '
x-irt. in k.."d. H .lii - 'icna ei
! ! r ksatietT . t i rKn - lia-
iMntal. Ti'ey -eJ 6r.u . -4 fiei
ta a'i d.rrtcc-. rt thej arefa;.y j
retaitred aC! tbe.r arma, whtoa a
doct Ite seed oa aaotbrr crraaoa.
BotSdea U Wdrr. Kieera, three other '
a teeriKe tract' l jet oal, iVeeiaf
thctr mx ) rua. rv aid axke. The
asrw Su utvat.na vert loa
eoaied aol to ovrrrv the
f!4i of lher Vvj okifa.
lUkM M aw4 Viae
Car4. Mowlard. reo iaar la the Preajca
aaUitary r4vw -t St. Oyr. Kaa V
babed a rakaeriet ia Vk a he ahow. la
alnrf tl tr.i.a T the drrekk.
aaeat of the aram of l-ur, darter
the latter art of thia eeatary. H
ahoara ia the f-,.Vvarin tabie the a
aaerval aireavth tt -l the reiacipal
pTwera ia J ""J, the year btKwa the
C-rr4 rraau-MTtaaJi war ta aa4
ebarattersbe and tv.tii..? sarc-atua ct- ,
ved io a frit-ai was: TeIl her that j
aaeoa emciiT en a wik the tat Ue4 only ,;
w.-tmea asd sa-rart-'a scalp tbe dead." j
Xlra. Leatse tu a member t tbe aa- j
tkBl onsert ta at Omaha wbk-h near- !
iri-si VT rarer and tt-irr-Tn:y a-a:-V-red
tbeGrefcham" oOcaiC tn re wiia
i a tellinp bc.t. Mr. Tacbf-rxrk read a
: tejraa fcr-yiiur that if tiro.han was
:nAi'iTB-ii5.r .:r. Kt- wmiij fv it
it ti. jojoftare oe-tijrd of the en- (ivae. K.-v L-ase was cuii -kr on her
few rioter ax.ua thijd ver killed. More
T5e daruae lo rtv p in lcth tbaa 20 perwic were wounded doruix
tbe Lgkv Aa iarideat aiannar to tb.
ttumhlooij ia if ree&.u.orrared ia Lima
a few BihU a fix VTh.la a band wae
iMariez oa tlie rlaxa in front ci tbe
afair may lead to p-aee (I.Scc.Uee be- i and llthtnicf , tali and wind
tween tbe power. I lart snns to Jor-a tbe arrerert norm OM. lbe . vjT, rorc4
jthiecltT baa Lad for rear. It brraa ' Llca . ctrJ t? m- t all tbe
.aooct5:ip.ti.. a aiea near.y an i .-j,, in tb-
Tbe oomi nation of Hon. Charlea g J bor. rnirc frwa tbe aoavbaett. Tl matA the palace were a boo I
I-rl.iniv-r a United Male district iurfe. I wc,r" rlj,,r5 mT BOW P" tea U, crowd Ced.
to 1! tbe racanrr canard br tbe death
ca. urneM.
;w J-ivj tin wean of rana )
to Crr. j
rei;t on tbe ti-lrfraWiie eerrice. Tbe ,
tbe late JadtV Matthew' P. I-ady. j rUAmer P- --T-rS rfi
ELECTRIC FLASHES.
wat aent to tbe tenat by the prteiiett j ' ,Jot 01 " 00 TLr-e peraona dre4 of cbora reer-
yerterday. Tlie Teleprara tho. com- i na,m ,m Da Dve mrn " mra- ! day ia lorat, Fran.
ttioco aur.n, im aa irarrrti i naa of j T n .
" -. I L 2 - jr ti -.-v,. . .... - v., -T!....... I!. ... .... . ! It rl lnTM W hu Mik w it H a.! '
. -r.. -rr - - -y-. ijeJiiEger, onnng Ikia ocmpanry ot l.ie , " - lie treason- detrunet.t reHerdaT : !
kia freraa.t for 1KX, fch.-rli the
military act eoen lata f.w-e ia Cier-
; taany. aa. 1 be f olVowr-l. aa it !1kM
i ei!y wi.l be. Vr Masiiir aria oa tbe part
I c-f tr'frrr.zj t-wt-ra.
JK.A I
J.
of the titrwa latjoa derArtoest. f-rt and a&ii tbe had a rxH-Msa? actbnr- j menta diko Lia aualintioca : "Jndee !
Fra-
firbotham tbirkf tbe piaoea of tbe
Eriers wi3 be qnirtJy tiled, and that
Utile diiav viii reealL Tbe latest eti
Esajes are tb: 5,.r3 bm-b strati.
a t i r i a
-!. . . iHrmaa Alrama. of PurUaad. to la. co!-.'1' .
! loq:p. witn a nit.A crew ahoarJ, waa , . , . " . , ' -va
,a,, . ,, , .. , , lectcir ccU'tti, and M. J. CVieare. of :..
a.o uiyin irua liic tamf vjari. i wo ' . ... , , , . , T w-y . i
i u aaoje cut, u. i njmor oj iciercaj Lr
a ain.:iar fate, bet it if believed there
C5. MCI-
JM eat
tint
1 . tt
a. ihf
! t a'M.f
lia,aai ja, iuw
ca..raMrr. xurr uve ores fTmir n.w , ; -- ; ; orach, waa noted lor hiaroartepr
ir day and oersanded t2, which w. ' .."1 .-f vlTT:! ! re rnteaeaa, aa veU aa
K.a,,uT ;sa. rwiaaiii Mr.i.- -j, H-. aW- i leartuir and firmneam. FoIk? Lai LlSU, 1 ""T . " . " , tbe aas.e ritr. t 1 J ir.-.S
piaoea of tbe (? tlf inack J if annhins, to do vi-Jt Lia dacision. 1 mtLn lKU d 7 j r-v!M J -W- .
aca-iiiy ori.-riat;. of oil rr-aea. j Li conclowona beine reached by oi-Jeal ' ,in-1r Ut' 1,01 11 ' ' '7 ! EicW!MI v, Wa UmD, 'l' a r, va. - t .K W
Vra. Le is a aeaiw tf tbe UVhita .li, presented with legal and Iccicai wrre co Inozia on board. HajiM-ane ; Tf- , l"a 1'bb4 j
Kaa-lbar i t - V a denihed a larce atuonnt of riasa ai: ' V'& cbarca of traja o-a4 ' '
to increaee hi pover. of adrocacy, and ' v " -J , . ,nrT tK i T fry. lirea, aocwrxbx
. . . . ; -, , to u caftaia, w ;J he Baherrd ta anVr
atfc .ral u. jttttrtrth.xn.owtn- to tbe d.fbcahy of an eaorwt trfae Taira,
I.n:a-aroi.i. Arril 12. A tornado : tercricc eridenoe. ' mrblr. tbe flrarea i4ax-h. ia- xa
raej.t crer tbe aoDthweetem portion (4 r.jcbardacia, the fra,it-m ioiaJ traia ?,. ; 5-t- abvnt lt.Me.fua;
Kck'jmo at 4 o'clock thia tnor-.ite. rb. utr . ;. V wi, J. . .. ; m-O, att 1 Vtf tXv. Ja otaer
iolifiinj the narhinery and boiier-J idee ti bed a the maa who detrtd
rooo:i of the American rtraab-ard miila. .; Cbineoa atcorrlirr ottUB ia
Br Kvr (i
' The eabivt t f Great
Cfaa.bian ri7s.u.n will
it ha rrr mxri? at an
fair. 1 Vii in ib- eihi it
Britain at the
p the iarjret
inV-mati'DSkl
in ita snpeial
btiiiiinp. tbre are prtjtXLisrA ex-eljent
e.r.tribt:tjia V tbe kTiar,tzoent and
t-d ei.biiil'. Sir lienrr Trotman
THE 6RITISM EXMiBlT
rtn litx riilfBUa.
TTassrscTO-i. A;iril 10. Tbe Percriaa
TersAent Lac takes tbe initial tne;
c-a ard cons plyinx vita tbe demand of
tbe United i-latec that reparatioa be
XLde fur the oa'-Te eotuiii:ted oa one
sf he eoarsiar agenciea ia Peru. It va
sot antii tbif nxrnin; that tbe same of
tbe place attacked, ahich waa oiixted
ia tbe tnt dijtcii frvna SCcifter Hick
Botlfyicj Secretary GreLam of tbe af
fair, at icade known to tie rtate de- '
. artaen- Tbe izJormatioa wa con
. ta'ned ia a eai.lefram from Minimer
Kick. It etxied the cocsttiar aj-ency :
anackcd i at V alien do, Perc, and ia
azever ta a demand for eatkfactkui ibade
fcy tti (rarwunient, Pera immediately '
rensoTed tire mb-preiect ol tbe depart
luect in which Molie-ado i e: I Gated ;
tfclt prtiiised to proride rc.tab'ie re;a- t
ri jon. and. fnrtberniore, that tbe pyx- ;
era-sent eiprewed regreu for tbe oc- j
currenre. - TLia ini-jnnation i entirely ;
itatiEfartury to the United Ftatee. Tl 1
lu.me of the eottralar aect at iiolrecd j,
i2iit:ed frt-a the dietavtche receiTed '
from il runner Hk-ka, is MTIliiam E. .
OriSiUi. He wa atrpoicted from Tean-
Hi experience a ju!fe i
aee hi power of adrocar
i largely add to h": eqaiptuent a a law- f
j rer. In adrocary beftrre tbe coo it be if ;
aJvocary
nearly always aevere'y lcical, tbonpb
when Li cae demand it, no one i
better able than Litnaeif to cltitrte
plaaalbility It logic to tuake tbe -wire
appear the better reaaon." la hi jury
appeal Li own inte''iectuai::y rsBst-e
WtKd. -retarr .f tbe roraJ Eritiah ' him to addreat the head raUier tbaa tire
Egbert nonxlaa wa killed. Tbe ', and aow aa e5arl ia beirr u-a,i to m
financial k i I.Vi.Ol. ; rirt hist of trarUr-patioa ia the Lake
ia twecty -reara Esrt5e baa iiM3
i her armed itmnk n tkirir tn
Aftoria, tmm IT abe will Lar trrkd il
commissi, m. w ho i now in Chicago, an- j heart, and hence Li incce? in jury
nouncw that many of tbe ariicla for J trial U -freater with an intel'lict tbaa
u .ljcaurmGi pane.. llim . L if itii
(known, and often Las Li atUgjnirt at
j the bar a inced under Li inciaifenees.
- Hit n.ind ia noted fur alert ntj ; ia all
J Li action mora! tense is predominant ;
j he i a reader, ctndent and thicker ; be
j poese9e nnnsaal power a a writer,
i and has taienU in ;eteral that wouid
j make lam eonrrpicoous and bring Lim
-race in acr tnation.
rrrt nisi of parur-pattoa
LabtMt diaarter.
Forert fire ia Ohio lav beea tbe
wprrt ia taenty year, owi&x ta a
3mnfk mrA t.ir airJa tfW i V a IT" . .
nortbeaft of Slansbury. Almoet ererr j ... . ,,
. , . . : irpni ctde tl fre rpread from tbe
evetmt rrtrpl KUi4.
fr. Jofrrn, Mi, A;-il II A dee
troctive CTckine riaited tbe eoautrr
Capt. MIard aara.- -Ia the
! war batdret of Eje reached three
milliard t franca, or :::. rn. aier
linrt ia 1W it alav4 vrbel See c-i-liarda.
r LSS.MM' t-;r fa lr1
Earrrpe kept cp oa war VAixt rather
am thas t-Oja tft ci rem. ia lfS she
kr ap aariy .."?. .
teeet'rli".
arm ees st TRrxaasr woon.
Tk fhsntaw Trvablaa.
"aiiCTos, April 11. Secretary
Hoke Fmi'.b has m-eitred the following
telegram from Agent I-etinett at )loko
(ree. I. T. :
''Am reliaii'r adriatd that bclh fac
tions of tbe Choctaw are being- strongly
reinloreed. The presence of tire mili
tary alone will prevent a conflict.
i roop euouia oe sent lo Antlers a
srlrania, March Sh, 1 85S. i exblbnion are now en tbe way, and
So new La beea received tfe Secre-! Tr aETnce that the entire exhibit
UryGrwbain coocernin; tbe repeated ; cner estrv be in place by May 1.
... V", OJ trate cor,- e cxppyieixied and e2k-ient men ! initltly a r-otaible. Will go
ta xK...na. 1 ermnected with tbe wrorl.r fair. Ilia ' ben adriaed tbe troop have started
-,,tmm actae. ' trB WTir m tb field waa in connee-
! titm with tbe health and invention ex-
Jiw V, April 10. Tbe Wab j poctioa which were held rp-tirely
r Jert Joorr.a!" 't. Paul epecial wy: ; ut and ISSri. When the tritish por
"The ra.-eirer of tbe Oresroa Pari Mr ernnwnt reawd official reeCTiitkm to
ptate t,ai tt company wid meet tbe! the I "an expositKm in J59. bir Henry. A reqoe'. bare al-caiy beea made
Marcb pae r&iia, paving tbe enjplove ' aeeretary cf tbe Sock-ty (4 Art, ae- , to the depar:njes.t to atmj trwr. no
otrt of tbe"earr.:i. J tbe road, tbe firrt ' dxairab r-relt ia ; iunbsr be lu.rj.
. . , , . saruwuE'-'Jif tbe d;CicuH in tbe war ,
tme ia three jeara. Tbe road j prae-: .v, ,., , . i
uau y our! bankixptry and oa a pay- flf the French Leg-wa 4 lienor, and a 1
irg oar it. Tbe r-ocibo,irr, who one kriirbt by hi aTtTrijTi. Tbe w jrk of
stroma aeo were diaoocrared and d.a- arperribin?' tbe Iiritn-h exhibit
Leartetred be Learr kna. are now
hevera: people were kilred. among then. , uB. tt Verted loan ad
Mr, w ard and Losband. Jol.n r-ltelton , , . rrcroect of the tesate. ahich
I KIT! VI "
wa fata.ly borL An unknown woman ! m . ecHafe-1, ia order ta mr artjoa vm
wa a!t3 killed. ' '. " , ""io ,h E acb
ji-n-caa paper mat be t- cocKjaered
At otker riaeea. j cholera by hi inw-clatian taetbod. He I
HtAwaTHa, Can., Ap-Il 12. It is re- ay be La inoraiatel bandred of pee-
ported Willi and Poahatan. village of j ton with ptwitive reu'u and pra v
to give Li method to tba woSd oo i.i
morn from India.
VX) inhabitant each, auath of here,
were totally destroyed by a eye'ona last
niht. Tba cyclone waa followed by
hail, which damaged fmit.
t
A park frtn an engine igaited ra is)
a coal pit near rttrjrridd, Exrlaad'
. eauted a fngl.tfal expi:ia and ea,'
A telegraxu just received from Atoka
say 100 men are going to the location .
of tbe trouble if tbe governnject does
Trot interfere.'"
near Mayrille tor up everything in a
Ith 200 yards wide and five mile long.
A dozen Iron re were demolished, ta o
Walker children being killed and many
tuerf 1 other teriously hurt. Tbe wile of Mr.
Lake and Iter brother, were ki.ied.
Lnke wa injured.
driven back without being able to brieg
iP more than five uf the dead. There Hvah aaisxai at W."jL EirbrV
M.
U.
HUNTINGTON.
S. Commlnionar.
B. M-KINSTRY.
Notary Patoft.
A lb a k t , Tex . , A pril 12. Whole farm. ;
orchards and crops of tmail grain are !
completely ruined, and granariee, bam j
and wind mills destroyed. Many cattle
were killed. i
GKxrT, Kan., April 12. Two house j
1 were demolished. The town of Parker
At rptias ti xd s l: Aiuaa it said to Lave been blown out
during i 'jaMnanc tit L-rtLti Amy m eaoe.
tae afrwxtce ol the ecrr-.ary of the com- I t apta-a taMa.. 3. it -iniy j b a
of ex iet-
Hiintington & McKinstry.
hiww a? . Hii-xt m Ca
Real Estate, Loan and Insurance Ag'ts
ffTf
Laid Pa;r A all Kix. j fr;iared-
Re.t -!t3 and Uif t lor ryo-r-ai-n-j.
Abstract of T.t fBrtitbJ at abort entire, aa wa bare tbe only act of
aiairar Wli ia 'U'aaoo Orai'T.
tofsarjc.
iin far hU M,f4K.
najkra wa in the hand cf CoL Genrire cbanjtiiaa tl ?r nftt-r-nri ni"Mr ; rmf.'Ti Ka . irrB ! a
E. GrorcT. who died a(id-uir in Chi- i cU u n. . ' ia...',. .s . - i
raj?" recent1 T.
Lawrr-, S. p., Apra 10. W. T. '
eriaa cb&rdi, and ex-princi;iai of tbe Tcz nearer fixed Ftaria 21.000. OOO.OuO
wp g-ad-d w bool liere, has beea ar- ' mies rrm tbe earth.
inced. eLarjrH wiih the murder of Li - The dots ia wr-botjt waver, and dea-
L'eg:tlate dild- Hi wile, M
Jfir,:: r. a jwtif negreta named Ciar
Enlijc. and bf fa'Jier, Elba Buiiark.
were aZ arrewed f-jr eoniplicirr ia tbe
Jad criore. Car Euliack, a pB?51
."a Jeia.aif' acboot, diappeared re-fea-Jy,
and it wa snvpacted abe Lad
birtli
f.rea
lv a rbiid at
in c- j st-e is a xms .t aum aarai, ifci Kruti 1U c:ty last ever xg
t ftte is. m !. a srrTjrwwljirt a Otui-', wra vi4 t jfCt Locsee. and enat
FACTS IN ASTBONOV.Y. ' J ricda, aiid her pfr-wimu. alur-nr am an inif wjaje, rtn. Will lata ffaiiw
terribie to men a Smr tpirKtiri pnieri fciit liin iwi .liiiliti'wni verekiljed. Vary'
are f jroiidal'ie to tii jrima nff 'bu-a-! V-iwr -r stjtr!.
news. There La bees a wn aimnc!!
t .a ar 1 r : a - aTVwL.!- av a . Tj a . rf . ,
: . . c - ti-.il -. c . -" . n.r erurn! rr Lr rr-r ij aww?-i
N3irr c? rtvi ra -re w.va a reuoc- ' t - - . - - .
ity tfty nilit a fc.nd. 1 meeting!. He etra gbtvay fevi -derpw. ; ' -t' T" - atjta a. boar.
Tci txd stir are t-unfxix! cfc h msT , t'y n love," a be aty ia a Ire-.va to ., .
Trra twea y.aur tbe f-st aett." Eat, "while be ta ked of kn, . -a. Ajr .z. rrrnary
marniiDiie and a'-rerty cf the so-'rd. ; the labored to indate Lia to coma to ' r'f";A r.iri a rab ff ttip-'.
Jeutf" He irei'.ed in U rult tiU ,, v-ce. yjg
UJit s
ttr ofLoe,
taviz EeaJ Lctate f -r
ar or rent are rr, . f to call a
Xtt is SEC05D ST THE DALLES. OB.
Louis Paette,
'Black
smithing.
J Tbi tied stir aEs. i ia c.s-li.tK.-e i
; &l.H.(Mt .Uj trf Bk. frrai the earth.
trt,aiET ; .vj. w nun ir.na lur rarj. . tt i W ,4 lU j U-Hl tfWTt, Itr.f.r.e Ol tLe tl
.row Vtx tbe re-, .'7!.Miu!i a.f w . Th ... c,. artist U Cr.r.ll.M-3i
rT. o!..r-d to r. a . t5 j ,T. ' , . J ber A civiwr. 4 tae Utr.ed f-.a'.e. wa.
u&g a t a-
Atsy an-f all Kinci of In.n YVork atnded to
j.rrflr.:!r and jruarantM-i to rW aat.iKfin-tioii.
U5J-.
Tirt
p".ij.t't Yecti-.
in ei-u t.ira tre fr a. c. its. . . vsrt
r let. b!ae. rma aad rd '-dr3.1aaV ' 10 mUfrt t;' and be r.l.td ia ; .1 " a
had Jsr nvt brritLed epvt btr all tbe aealtb ol Li t,,T7 "i o AJxiral II arose y.
inciimauc mat t love and tbe i.a3 p-caid to V, " i:ln at
t ; v,j .4 i t. . . W g. er.d a tH to the
at tearcbei ata and tbe bone of tbe j Tews are ator. be 1.. t. r U . t. il i ' - , . . .
an a a7 t-T. eut . . a a uT" -i I :.T.r 1 1 W aat ..
that cf onr wb.. sr-lar , L Lf4ru ! The ixJm CalJmia wtir,d fair
Tbe tta who west tret at Cblja-o -r . . U bad resolred t eznote fcer. "It vrwael ilo r..ie cf Albu
a lit rlfJ.t," be U.c.nr'-t.'fjra twu eirjty t-g.t.
I nr :-bttlai. 'who I ro;.td to brlrr fffiiilon.r'!
rint-i;ad of the pebiie a bwi. iii
liSKiee wa warrbed and the Cclljii g .;
aa lmswi l.ere. tt.e admitted tj. .
' ' j-.m cc-ar r mrv-mute tin- earvh
ittober faibrr. Terrterday t'r borase l..
rhlld iuend in the fiTplace.
ia tu Shop, East End, cor. Second ond Depot Streets.
Uf-icre tbe furretarr w tbe
Chrisman & Corson,
! rr-s.t than
j iy:v-ar.
I Tn x2 r, a errrrjet it b. iirrr-j to
ytcr-.y lu-jrtirg wett lack to wur i ma-.t'T Kbx.Uar V that ortta-twid it tbe
?ala IV-ay. a. t';ie race rxte ri wi r nbttlae.
bltttKI l
tw5 ti
es,rm-ncju-ero! bcrt at I a-trmeKt lr.z,s Urf ,'v ;-Tr a new j-rrer ia rrfT Ut iwSeca: alteitfr tn k ";".- ..,i
:i rrr'ker gained f-rtbitg, m tba c- cv,'? rprent ditaw "f cm U til:ti and Wit to aacy tt4iea t. lac ine frei-ici Jatcaxr
"LIT -rT 'Tube ury txr-jboart TfrtUad yr-vriav rilr , coder in-
J the tiiirr. ," -"..ar-.w -.ir a t CiCtorext 5r a) u t ai'.h i
Mirirler Llttoaia vil! il for tl
l oi'ed ct! April 2Sd. bee-1 tar
ijje:4i i ia marge ut r"Tl.u
LJ Eiyard amvea.
Ft- ip .-er. a l.irru.aa wik u.a- an
'Vriti liave -ued tbe
fy wiij n4 t; cT.n.jt-.4i enucrt boo
tr.a DVt.
GROCERIES.
Flour, Grain, Fruit and Mill Feed.
ect t kill
! Aoe5beTrBT-. c.-""'??.1 o-ttbyen
,i Harrf Uayer to eave !.; elec- an: uLZ " " "i
. . . " " r-at-oc-j. in jiri):tnef t in (MMi i-m.1
Loy,tr,lJtdetixr. prvrti neorwaa l9 aae. Lie Ifr.-'lary. ?irt.o-.
I. HIGHEST CASH PRICE PAID FOR PRODUCE-
Cor, Washington and Socoud Sta., Tbe Dalle, Or.